احوال پرسی درکره ای

احوال پرسی درکره ای

احوال پرسی درکره ای

امروزه یکی از زبان های مورد علاقه مردم از زبان های آسیای شرقی زبان کره ای می باشد.

یکی از موارد مورد نیاز برای افراد علاقه مند به این زبان،نحوه سلام کردن است که در این مقاله به شما آموزش می دهیم.

احوال پرسی درکره ای

안녕하세요 اَنیانگ هَسِیُ  سلام

여보세요  یابوسیو “سلام” هنگام پاسخ دادن به تلفن

안녕히 가십시오   اَنیانگهی کاشیپشییُ  خداحافظ

안녕히 가세요  اَنیانگهی کاسِیُ  خداحافظ

안녕 آنی یونگ خدانگهدار

너무) 감사합니다)   نامو  کامساهامنیدا خیلی از شما متشکرم

감사합니다 گام سا هام نی دا سپاسگزارم

그저 그래요 کِجاکِرٍیُ خوبم

천만에چان مَنه او خواهش می کنم

은/는요  اِنیُ / نِنیُ شما چطور؟

나중에 봬요  ناجونگِ بُعِیُ بعداً میبینمت

오랜만이에요 اُرِمانیو خیلی وقت است که ندیدمتان

만나서 반갑습니다 مَن نَسا پَنگِ سومنیدا از آشنایی با شما خوشحالم (رسمی)

무슨 일이야 موسون ایریا چه خبر؟

잘부탁드립니다 چلپو تَکتو دِریمنیدا لطفا مراقب من باش

반갑습니다 پان گاپ سوپ نی دا از دیدن شما خوشبختم

축복합니다 چوبو کانیدا سلامت باشید

안녕하세요  اَنیانگ هَسِیُ  صبح به خیر

안녕하세요 اَنیانگ هَسِیُ عصربخیر مودبانه

식사하셨어요  شیکساهاشیاسّایُ عصربخیر

안녕히 주무세요 اَنیانگهی چوموسِیُ شب به خیر

? 잘 지내십니까 چَل چینه شینیگّا حال شما چطور است؟

잘 지내셨어요  چل چینه شیاسّایُ  حال شما چطور است؟

고맙 습니다 کُماپسِمنیدا متشکرم

잘 지냈어요 چل چینه سّایُ    خوبم

잘 지냅니다. 감사합니다 چَل چینه نیدا ، کامساهامنیدا  خوبم ، متشکرم

یادگیری زبان کره ای در آموزشگاه زبان آفر

با کمی تمرین می‌توانید به این زبان مسلط شوید؛ به شرط آن که از یک روش اصولی برای یادگیری استفاده کنید.

یادگیری زبان کره ای می‌تواند تجربه‌ای به یاد ماندنی از آشنایی با یکی از فرهنگ‌های باستانی شرق آسیا برایتان فراهم آورد.

آموزشگاه زبان آفر با برگزاری کلاس های آنلاین و حضوری زبان کره ای به همراه استادان مجرب،به شما در رسیدن به هدفتان کمک می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های خصوصی و گروهی زبان کره ای با ما در ارتباط باشید.