اصطلاحت درزبان انگلیسی

اصطلاحت درزبان انگلیسی

اصطلاحت درزبان انگلیسی

اصطلاح عبارت یا گروهی از کلمات معمولی است که در فرهنگ یا زبان خود معنای خاصی دارد، اما وقتی به اجزای جداگانه تقسیم می شود، معنای دقیقی پیدا نمی کند.

دراین مقاله قصد داریم پرکاربردترین اصطلاحات انگلیسی را معرفی کنیم.

اصطلاحت درزبان انگلیسی

Call it a day                                                    متوقف کردن کار کردن روی چیزی

Break a leg                                                                                   موفق باشید

Get out of hand                                                                    از کنترل خارج  شدن

Get your act together                                                     خودت و جمع و جور کن

kill two birds with one stone                                          با یک تیر دو نشان زدن 

It’s not rocket science                                                آپولو نمی خوای هوا کنی

get up on the wrong side of the bed                                از دنده چپ پاشدن

Beat around the bush                                                                  طفره رفتن

Your guess is as good as mine                                              هیچ نظری ندارم

You can not eat your cake and have it too        هم خدا و هم خرما را خواستن

To give somebody a hand                                                کمک کردن به کسی

A bird in the hand is worth two in the bush     نسیه را ول کن و نقد را بچسب

You can catch more flies with honey than you can with vinegar        بااخلاق خوب به چیزهایی که می خواهید می رسید                                                                

Two shakes of a lamb’s tail                                                       سریع و زود 

Let the cat out of the bag                                                برملا و آشکارشدن راز

Crocodile tears                                                                           اشک تمساح

Beat a dead horse                                                          تلف کردن وقت و انرژی

A dime a dozen                                                                          صدتا یه غاز

That’s the last straw                                             دیگه طاقتم تاخت شده است

Miss the boat                                                                           خیلی دیراست

آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان آفر

یادگیری اصطلاحات سرگرم کننده است، مخصوصا زمانی که اصطلاحات انگلیسی را با اصطلاحات زبان خود مقایسه میکنید.ما در آموزشگاه زبان آفر به شما کمک می کنیم تا از یادگیری زبان به همراه اصطلاحات لذت ببرید.

برای اطلاع از نحوه برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی زبان انگلیسی با ما تماس بگیرید.