اعداد درترکی استانبولی

اعداد درترکی استانبولی

اعداد درترکی استانبولی

امروزه افراد زیادی به دلایل مختلف مانند تحصیل یا اشتغال قصد مهاجرت به کشور ترکیه را دارند که اولین نیاز آن ها آشنایی با زبان ترکی استانبولی است.

زبان ترکی استانبولی یکی از محبوب ترین زبان های حال حاضر محسوب می شود.

این زبان سابقه طولانی از نظر بخش نوشتاری دارد. با گذشت زمان، این زبان‌ به وسیله الفبای مختلف مانند سیریلیک، اویغوری، یونانی، عربی، لاتین به وجود آمد.

در این مقاله قصد داریم شما را با اعداد این زبان بیشتر آشنا کنیم.

اعداد درترکی استانبولی

Sıfır ۰
Bir ۱
İki ۲
Üç ۳
Dört ۴
Beş ۵
Altı ۶
Yedi ۷
Sekiz ۸
Dokuz ۹
On ۱۰
Yirmi ۲۰
Otuz ۳۰
Kırk ۴۰
Elli ۵۰
Altmış ۶۰
Yetmiş ۷۰
Seksen ۸۰
Doksan ۹۰
Yüz ۱۰۰
İki yüz ۲۰۰
Üç yüz ۳۰۰
Dört yüz ۴۰۰
Beş yüz ۵۰۰
Altı yüz ۶۰۰
Yedi yüz ۷۰۰
Sekiz yüz ۸۰۰
Dokuz yüz ۹۰۰
Bin ۱۰۰۰
İki bin ۲۰۰۰
Üç bin ۳۰۰۰
Dört bin ۴۰۰۰
On bin ۱۰,۰۰۰
Yirmi bin ۲۰,۰۰۰
Otuz bin ۳۰,۰۰۰
Kırk bin ۴۰,۰۰۰
Yüz bin ۱۰۰,۰۰۰
Milyon ۱.۰۰۰.۰۰۰
Milyar ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
Trilyon ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

نکات کلیدی اعداد درترکی استانبولی

بعد از یادگیری اعداد اصلی، شمارش بقیه اعداد اصلی در زبان ترکی استانبولی آسان می شود. کافی است اعداد را به یگدیگر طبق قاعده زیر کنار هم قراردهید:

۱۲۰۰
altı yüz
۲۴۹
iki yüz kırk dokuz
۱۲۱۲۵
on iki bin yüz yirmi beş
۵۴۷۵۰
elli dört bin yedi yüz elli
۱۲۱۲۸۹۱۱۲
üç yüz otuz sekiz bin dokuz yüz on altı
۱۰۰۰۸۰۴
bir milyon sekiz yüz dört
dört yüz altmış iki
برای عدد ۴۶۲ عدد چهار، صد ،شصت و دو را کناریکدیگر قراردهید.
On iki
برای عدد ۱۲ عدد ده و یک را کناریکدیگر قرار دهید.
yirmi beş
برای عدد ۲۵ عدد بیست و پنج را کناریکدیگر قرار دهید.
۱۱
on bir
۱۷
on yedi
۲۲
yirmi iki
۱۰۱
yüz bir

آموزش زبان ترکی استانبولی در آموزشگاه زبان آفر

مطالب ذکر شده گوشه ای از قواعد شیرین زبان ترکی استانبولی بود که امیدواریم برای شما مفید واقع شده باشد.آموزشگاه زبان آفر با ارائه کلاس های فشرده زبان ترکی به عزیزانی که مایل به یادگیری این زبان در مدت زمان کوتاه هستند،کمک می کند. این دوره ها با بهره گیری از علوم جدید آموزشی و به همراه اساتید مجرب موسسه زبان آفر برگزار می گردد.برای آن دست از عزیزانی که فرصت شرکت در کلاس های حضوری را ندارند،کلاس های آنلاین در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد کلاس های ترکی استانبولی آموزشگاه زبان آفر با ما در ارتباط باشید.