افعال درکره ای

افعال درکره ای

افعال درکره ای

زبان کره‌ای، زبانی جداشده است.

به این معنی که واقعاً با هیچ زبان دیگری مرتبط نیست.

الفبای کره‌ای، هانگول نام دارد.

یکی از مهم ترین بخش های هرجمله فعل آن است.

در ادامه می خواهیم به یکی از مباحث خیلی مهم در این مقاله اشاره کنیم .

افعال درکره ای

حرکتی ( 동사)

 1. وجود داشتن, داشتن, هستن 있다
 2. [نبودن] وجود نداشتن, نداشتن 없다
 3. هستن 이다
 4. شدن,بودن 되다
 5. خریدن 사다
 6. نوشیدن 마시다
 7. خوردن 먹다
 8. ملاقات کردن 만나다
 9. رفتن 가다
 10. شمردن 세다
 11. دیدن 보다
 12. درس خواندن, مطالعه کردن 공부하다
 13. شروع کردن 시작하다
 14. پوشیدن 입다
 15. منتظر ماندن 기다리다
 16. یادداشت کردن 메모하다
 17. دیر کردن, دیر شدن 늦다
 18. برگشتن ( به سوی ما آمدن ) 돌아오다

 19. برگشتن ( به سوی دیگر رفتن ) 돌아가다
 20. داخل شدن ( داخل رفتن) 들어 가다

 

 

 

 توصیفی ( 형용사)

 1. مشکل بودن 어렵다
 2. سخت بودن 힘들다
 3. بزرگ بودن, بلند قد بودن 크다
 4. خوب بودن 좋다
 5. خوشگل بودن 예쁘다
 6. زیبا بودن 아름답다
 7. دانستن, شناختن 알다
 8. ندانستن, نشناختن모르다
 9. معتقد بودن, باور داشتن 믿다
 10. سرد بودن 춥다
 11. گرم بودن덥다 
 12. جذاب بودن재미있다
 13. تمام کردن 끝내다
 14. تمام شدن 끝나다
 15. فراموش کردن 잊다
 16. کاملا فراموش کردن 잊어버리다
 17. مایل بودن, خواستن 싶다
 18. دوست داشتن 좋아하다
 19. هر وقت 때마다
 20. تا زمانی때까지
 21. از زمانی때부터

 

 

 

 

افعالی که آخر آنها به ختم می شود.

که به اونها ریعول پول گوچیک می گویند.‘불규칙

  알다 (شناختن),  

   살다 (زندگی کردن),

    놀다 (بازی کردن ),

    울다 (گریه کردن),

    열다 (باز کردن ),

    불다 (وزیدن ، دمیدن),

    갈다 (با سختی جلو رفتن) and etc.

 

 

 

صفتهایی که آخر آنها به ختم می شود .

 1.     멀다 (دور شدن),
 2.     달다 (شیرین بودن),
 3.     길다 (طولانی بودن),
 4.     둥글다 (گرد بودن),
 5.     어질다 (خیرخواه بودن) and etc

 

 

 

 

 

 

افعال و صفاتی که آخر آنها به ختم می شود .

 1. 입다’ (بست) ’
 2. 고맙다’ (تشکرکردن) ’
 3. 춥다’ (سرد بودن )’
 4. 돕다’ (کمک کردن) ’
 5. 곱다’ (دوست داشتنی بودن)’
 6. 맵다’ (تند بودن)’
 7. 덥다’ (داغ بودن)’
 8. ’ (سنگین بودن)’무겁다
 9. ’ (روشن بودن)’가볍다
 10. ’ (گرفتن)’잡다

’ (زیبا بودن)’아름답다

 

افعالی که آخر آنها به ختم می شود.

 1. 걷다 (راه رفتن ),
 2. 깨닫다 (پی برد),
 3. 듣다 (شنید),
 4. 싣다 (برد ، حمل کرد),
 5.  묻다 (پرسش)’
 6. 닫다 (بست),
 7. 믿다 (باورداشت),
 8. 얻다 (بدست آوردن،قاپید ),
 9. ٍ뜯다(پاره کردن ),

 

 

آموزش زبان کره ای در آموزشگاه زبان آفر

کشور کره، با قوانینی که برابری اقتصادی و فرصت ‌های برابر برای تمام مردم را تضمین می ‌کند و همچنین

میزبان شرکت‌ های بزرگ و بین ‌المللی است که اقتصاد آن را توانمند می‌ سازند بنابراین نتیجه میگیریم که این کشور گزینه ی مناسبی برای مهاجرت ، تحصیل و …. است .

پس اگر شما هم قصد مهاجرت به کشور کره را دارید می توانید با شرکت در کلاس های خصوصی و گروهی ما به زبان کره ای مسلط شوید .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های حضوری و آنلاین آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.