الفبا درزبان روسی

الفبا درزبان روسی

الفبا درزبان روسی

هرحرف نشان دهنده یک صدا یا واج است که در زبان گفتاری استفاده می‌شود.

به طور کلی به حروفی که در یک زبان استفاده می‌شوند، الفبا می‌گویند.

نمادهایی که برای نوشتن استفاده می‌شوند حروف نامیده می‌شوند.

یادگیری الفبای روسی برای فارسی زبانان زیاد سخت نیست چون تقریبا تمام حروف روسی در فارسی معادل دارند. در ادامه با الفبای این زبان آشنا خواهید شد.

الفبا درزبان روسی

حروف روسی معادل فارسی نام حروف در روسی
А а آ “ah”
Б б ب “beh”
В в و “veh”
Г г گ “geh”
Д д د “deh”
Е е یِ “yeh”
Ё ё یُ “yo”
Ж ж ژ “zheh”
З з ز “zeh”
И и ایی “ee”
Й й ی “ee kratkoyeh”
К к ک “kah”
Л л ل “ehl”
М м م “ehm”
Н н ن “ehn”
О о اُ – آ “oh”
П п پ ( آشنایی با الفبای زبان روسی ) “peh”
Р р ر “ehr”
С с س “ehs”
Т т ت “teh”
У у اوو “oo”
Ф ф ف “ehf”
Х х ه – خ “khah”
Ц ц تس “tseh”
Ч ч چ “cheh”
Ш ш ش “shah”
Щ щ ش “schyah”
Ъ ъ نشانه سختی “tvyordiy znahk”
Ы ы ایی “i”
Ь ь نشانه نرمی “myagkeey znahk”
Э э اِ “eh”
Ю ю یو “yoo”
Я я یا “yah”

آموزش زبان روسی در آموزشگاه زبان آفر

آموزشگاه زبان آفر با دارا بودن کلاس های آنلاین و حضوری متنوع به صورت خصوصی و گروهی به همراه اساتید مجرب شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند.

در جدول بالا با الفبای زبان روسی آشنا شدیم.ما در آموزشگاه زبان آفر به شما کمک می کنیم تا دیگر قواعد زبان روسی را به صورت کامل و اصولی بیاموزید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه برگزاری کلاس ها با ما در تماس باشید.