بیماری ها درآلمانی

بیماری ها درآلمانی

بیماری ها درآلمانی

اصطلاحات مربوط به بیماری ها از جمله مفاهیم مورد نیاز همه مهاجران می باشد.

یادگیری این کلمات به شما کمک می کند ا در صورت مراجعه به پزشک بتوانید راحت تر در مورد مشکل خود صحبت کنید.

در این مقاله لیستی از بیماری ها درآلمانی را تهیه کردیم که در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.

بیماری ها درآلمانی

grippe

/ˈɡʀɪpə /

آنفولانزا

leiden

/ˈlaɪ̯dən /

رنج بردن

klagen

/ˈklaːɡən /

شکایت کردن

kräftig

/ˈkʀɛftɪç /

قوی

wunde

/ˈvʊndə /

زخم

ohnmacht

/ˈoːnˌmaχt /

بیهوشی

kopfschmerzen

/ˈkɔpfˌʃmɛʁʦən /

سردرد

verletzung

/fɛɐ̯ˈlɛtsʊŋ /

مصدومیت

verband

/fɛɐ̯ˈbant /

پانسمان

wohl

/voːl /

خوب

übel

/ˈyːbl̩ /

دچار تهوع

ohnmächtig

/ˈoːnˌmɛçtɪç /

بیهوش

gesund

/ɡəˈzʊnt /

تندرست

bluten

/ˈbluːtən /

خون ریزی کردن

schmerzhaft

/ˈʃmɛʁʦhaft /

دردناک

taub

/taʊ̯p /

ناشنوا

verbinden

/fɛɐ̯ˈbɪndən /

پانسمان کردن

erkältung

/ɛɐ̯ˈkɛltʊŋ /

سرماخوردگی

krank

/kʁaŋk /

بیمار

erkälten

/ɛɐ̯ˈkɛltən /

سرما خوردن

zahnschmerzen

/ˈʦaːnˌʃmɛʁʦn̩ /

دندان درد

gesundheit

/ɡəˈzʊntˌhaɪ̯t /

تندرستی

fieber

/ˈfiːbɐ /

تب

husten

/ˈhuːstən /

سرفه کردن

blind

/blɪnt /

نابینا

schmerz

/ʃmɛʁts /

درد

zittern

/ˈʦɪtɐn /

لرزیدن

lebensgefahr

/ˈleːbn̩sɡəˌfaːɐ̯ /

خطر مرگ

giftig

/ˈɡɪftɪç /

سمی

pille

/ˈpɪlə /

قرص

husten

/ˈhuːstən /

سرفه

übelkeit

/ˈyːbl̩kaɪ̯t /

حالت تهوع

halsschmerzen

/ˈhalsˌʃmɛʁʦən /

گلو درد

verletzen

/fɛɐ̯ˈlɛt͡sn /

صدمه دیدن

  • krankheit
  • /ˈkʁaŋkˌhaɪ̯t /
  • مریضی

 

آموزش زبان آلمانی در آموزشگاه زبان آفر

برای ورود به کشور آلمان باید به زبان آلمانی تسلط داشته باشید.

بهترین راه آماده شدن برای آزمون های گوته و… شرکت در کلاس های آکادمیک می باشد.

آموزشگاه زبان آفر با برگزاری کلاس های آمادگی آزمون گوته و osd به همراه اساتید مجرب به عزیزانی که قصد مهاجرت به کشور آلمان دارند،کمک می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس های حضوری و آنلاین زبان آلمانی در آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.