بیماری ها درانگلیسی

"<yoastmark

بسیاری از افراد زبان انگلیسی را به عنوان زبان دو خود انتخاب می کنند.

یادگیری کلمات مختلف ر یادگیری شما تاثیر چشم گیری خواهد داشت.

اگر در کشور های انگلیسی زبان بیمار شوید وقصد مراجعه به پزشک داشته باشید یادگیری مجموعه بیماری ها به شما کمک می کند.

در ادامه قصد داریم شما را با بیماری ها درانگلیسی آشنا کنیم.

بیماری ها درانگلیسی

Convalescence دوره نقاهت
.
Infectious مسری
.
Convulsion تشنج
.
To have tendency to a disesae زمینه یک بیماری را داشتن
.
Acute حاد
.
Heart condition عارضه قلبی
.
Jaundice یرقان
.
Hemophilia هموفیلی
.
Hepatitis هپاتیت
.
Rickets راشیتیزم
.
Whooping cough سیاه سرفه
.
Anemia کم خونی
.
Cataract آب مروارید
.
Dysentery اسهال خونی
.
Case history سابقه بیماری
.
Bile زرداب
.
Spasm گرفتگی عضلانی
.
Hypothermia سرمازدگی
.
Gripes دل پیچه

headache سردرد
.
backache پشت درد
.
amnesiaبيماري فراموشي
.
anemiaکم خوني

bloodshed خونريزي
.
brain sicknessنقص عقل
.
bladder stone سنگ مثانه
.
cancer سرطان
.
tooth ache دندان درد
.
chicken pox آبله مرغان
.
Sore Throat گلو درد
.
constipate يبوست
.
depressionافسردگي
.
ear ache گوش درد
.
eye soreچشم درد
.
fluآنفلو آنزا
.
fever تب
.
heart ache قلب درد
.
heat stroke گرما زدگي
.
hypertension فشار خون
.

Obesity مرض چاقی
.
Fungal infection عفونت قارچی
.
Gastric ulcer زخم معده
.
Gastritis ورم معده
.
Malnutrtion سو تغذیه
.
Rheumatism روماتیسم
.
Haemorrhage خونریزی داخلی
.
Delirume هذیان
.
Constipation یبوست
.
Meningitis مننژیت
.
Wen دمل
.
Tumor تومور
.
Brain death مرگ مغزی
.
Bunged up nose بینی گرفته
.
Blocked nose
.
Runny nose آبریزش بینی
.
Choke خفه شدن بر اثر پریدن غذا در گلو
.
Benign خوش خیم
.
Malignant بد خیم

Diphtheria دیفتری
.
Diabets دیابت.
Bloat نفخ
.
Sexually transmitted diseas بیماری مقاربتی
.
Premature زودرس، نارس
.
Eczema اگزما
.
Disinfectant
.
Relaps وخیم شدن، بدتر شدن
.
Recover بهبود یافتن

hysteria تشنج عصبي
.
infectionعفونت
.
leprosy جذام
.
madnessجنون
.
plagueطاعون
.
measlesسرخک
.
cataract آب مرواريد
.
vomiting تهوع
.
Blind کور
.
Dumb لال
.
Cripple چلاق
.
Paralysis فلج بودن
.
Paralytic فلج
.
Paralyzed
.
Flue آنفلانزا
.
Catch a cold سرما خوردن
.
Strep throat گلو درد میکروبی
.
Diarrehoea اسهال
.
Hangover سرگیجه
.
Nausea تهوع
.
Vomit استفراغ
.
Puke بالا آوردن
.
Cancer سرطان
.
Asthma آسم
.
Plague طاعون
.
Cholera وبا
.
Chicken pox آبله مرغان
.
Twist پیچ خوردگی
.
Bruise کبود
.
Inflammation تورم
.
Swelling ورم
.
Swallow متورم
.
Wounded زخمی
.
Injured مجروح
.
Burn سوختگی
.
Cut بریدگی
.
Fracture شکستگی
.
Bloodshed خونریزی
.
Stutter لکنت
.
Stammer لکنت
.
Retarded عقب افتاده
.
Nose bleed خون دماغ
.
Tremor رعشه
.
Amputation قطع عضو
.
Faint غش کردن
.
Collapse
.
Unconsciouse بیهوش
.
Wart زگیل
.
Blood clot لخته شدن خون
.
Ear wax blockage جرم گرفتگی گوش
.
Food poisoning مسمومیت غذایی
.
Measles سرخک
.
Polio فلج اطفال
.
Typhoid حصبه
.
Arthritis آرتروز
.
Alzheimer آلزایمر
.
Osteoporosis پوکی استخوان
.
Leprosy جذام
.
Rabies هاری
.
Gout نقرس
.
Epilepsy سرع
.
Tuberculosis سل
.
Gonorrhea سوزاک
.
Blister تاول
.
Dislocate در رفتگی استخوان
.
Sprain رگ به رگ شدن
.
Pins and needles سر شدن
.
Tetanus کزاز
.
Lockjaw قفل شدن دهان
.
Viral pneumonia ذات الریه ویروسی
.
Mumps اوریون

آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان آفر

لیست بالا تعدادی از بیماری ها درانگلیسی بود که خدمت شما عزیزان ارائه دادیم.

یادگیری زبان انگلیسی به شما کمک می کند ه با خیال راحت تری سفر به کشور های دیگر را تجربه کنید.

این زبان به عنوان زبان بین المللی در بسیاری از کشورها رواج دارد.

با شرکت در کلاس های حضوری و آنلاین آموزشگاه زبان آفر می توانید در مدت زمان کوتاه به این زبان مسلط شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس های خصوصی و گروهی آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.