گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی

گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی

گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی

آموزش گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی

گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی

گرامر آینده ساده با استفاده از “be going to” برای بیان نقطه‌ی زمانی در آینده استفاده می‌شود. فرمول آن به این صورت است:

Subject + “am/is/are” (فعل “to be” بر حسب فاعل) + “going to” + فعل اصلی

برای مثال:

 • I am going to study for my exam tomorrow. (من قصد دارم فردا برای امتحانم مطالعه کنم.)
 • She is going to travel to Europe next month. (او قصد سفر به اروپا را در ماه آینده دارد.)
 • They are going to buy a new car next week. (آن‌ها قصد خرید خودروی جدید را در هفته آینده دارند.)

این ساختار برای بیان قصد، برنامه و نقطه‌ی زمانی مشخص در آینده استفاده می‌شود.

 

خوب، “be going to” همچنین برای پیش‌بینی وقوع چیزی در آینده بکار می‌رود، به‌ویژه زمانی که شواهد یا نشانه‌هایی از وقوع آن وجود دارد. این شواهد ممکن است از تجربه گذشته، شواهد فعلی، یا طرح‌های موجود باشند.

برای مثال:

 • Look at those dark clouds! It’s going to rain soon. (نگاه کنید به اون ابرهای تیره! به زودی باران می‌بارد.)
 • He’s going to miss the bus if he doesn’t hurry. (اگر عجله نکند، او اتوبوس را از دست خواهد داد.)
 • The company is going to launch a new product next month. (شرکت قصد دارد محصول جدیدی را در ماه آینده راه‌اندازی کند.)

در این موارد، “be going to” نشان می‌دهد که وقوع چیزی در آینده به دلیل شواهد و نشانه‌های موجود بسیار محتمل است.

گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی

کاربرد

کاربردهای گرامر آینده ساده با استفاده از “be going to” متنوع هستند و شامل موارد زیر می‌شود:

 1. بیان قصد و نیت: وقتی که می‌خواهیم درباره قصد یا نیتی که در آینده داریم صحبت کنیم، از این ساختار استفاده می‌کنیم. مثلاً: “I’m going to start exercising regularly” (من قصد دارم به صورت منظم ورزش کنم).
 2. پیش‌بینی بر اساس شواهد: وقتی که از شواهد، نشانه‌ها یا طرح‌های موجود برای پیش‌بینی وقوع چیزی در آینده استفاده می‌کنیم، این ساختار را به‌کار می‌بریم. به عنوان مثال: “She’s going to pass the exam. She studied very hard” (او قرار است در امتحان قبول شود. او بسیار سخت مطالعه کرده است).
 3. بیان برنامه‌های آینده: وقتی که می‌خواهیم درباره برنامه‌ها و طرح‌های آینده‌مان صحبت کنیم، از این ساختار استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال: “They’re going to visit their grandparents next weekend” (آن‌ها قرار است آینده‌هفته به پدربزرگ و مادربزرگشان سفر کنند).

با استفاده از این گرامر، می‌توانیم افعال آینده‌ای که برنامه ریزی شده یا پیش‌بینی شده‌اند را به روشی ساده و مستقیم بیان کنیم.

حالت مثبت

حالت مثبت گرامر آینده ساده با استفاده از “be going to” به شکل زیر است:

Subject + “am/is/are” (فعل “to be” بر حسب فاعل) + “going to” + فعل اصلی

مثال‌هایی از این حالت عبارتند از:

 • I am going to travel to Japan next month.
 • She is going to start a new job next week.
 • They are going to buy a new house next year.

در این ساختار، فعل “to be” (am/is/are) به‌عنوان فعل اصلی برحسب فاعل ظاهر می‌شود، سپس “going to” اضافه می‌شود و بعد از آن فعل اصلی آینده‌ای که قصد انجام آن را داریم می‌آید.

 

حالت منفی (گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی)

حالت منفی گرامر آینده ساده با استفاده از “be going to” به شکل زیر است:

Subject + “am/is/are” + “not” + “going to” + فعل اصلی

مثال‌هایی از این حالت عبارتند از:

 • I am not going to attend the party tonight.
 • She is not going to buy a new car this year.
 • They are not going to move to a different city.

در این حالت، “not” بعد از فعل “to be” (am/is/are) و قبل از “going to” قرار می‌گیرد تا منفی شدن جمله را نشان دهد، سپس فعل اصلی آینده ای که قصد انجام آن را نداریم می‌آید.

گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی

گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی

حالت سوالی

گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی

حالت سوالی گرامر آینده ساده با استفاده از “be going to” به شکل زیر است:

“Am/Is/Are” + Subject + “going to” + فعل اصلی؟

مثال‌هایی از این حالت عبارتند از:

 • Are you going to finish your homework tonight?
 • Is she going to visit her parents this weekend?
 • Are they going to attend the meeting tomorrow?

در این حالت، فعل “to be” (am/is/are) به عنوان فعل اصلی سوالی در ابتدای جمله قرار می‌گیرد، سپس فاعل و بعد از آن “going to” می‌آید و در انتها فعل اصلی آینده.

یادگیری زبان انگلیسی در موسسه زبان آفر چه مزایایی دارد؟

یادگیری زبان انگلیسی در موسسه زبان آفر می‌تواند بسیاری از مزایا را ارائه دهد، این شامل موارد زیر می‌شود:

 1. کیفیت آموزش: موسسه زبان آفر با ارائه برنامه‌های آموزشی متنوع و منطبق با استانداردهای بین‌المللی، به زبان آموزان امکان می‌دهد تا زبان انگلیسی را با کیفیت بالا یاد بگیرند.
 2. اساتید مجرب: مدرسین متخصص و با تجربه موسسه زبان آفر می‌توانند به زبان آموزان در یادگیری زبان انگلیسی کمک کنند و به آن‌ها اطمینان بدهند که مهارت‌های لازم را به دست آورده‌اند.
 3. محیط یادگیری: موسسه زبان آفر با ارائه محیطی مناسب و دوستانه برای یادگیری زبان، فرصت‌هایی را برای تمرین مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن فراهم می‌کند.
 4. منابع آموزشی: موسسه زبان آفر معمولاً از منابع آموزشی متنوعی مانند کتاب‌های درسی، مواد ویدئویی، نرم‌افزارهای آموزشی و فعالیت‌های تعاملی استفاده می‌کند تا به زبان آموزان در یادگیری زبان کمک کند.

به طور کلی، یادگیری زبان انگلیسی در موسسه زبان آفر فرصت‌های بیشتری برای پیشرفت و توسعه مهارت‌های زبانی فراهم می‌کند.

گرامر آینده ساده be going to در انگلیسی

برای ثبت نام در دوره های موسسه زبان آفر با مشاورین ما در موسسه تماس حاصل فرمایید.