گرامر adjective در انگلیسی

گرامر adjective در انگلیسی

گرامر adjective در انگلیسی

آموزش گرامر adjective در انگلیسی

گرامر adjective در انگلیسی

صفت‌ها یا adjective ها در زبان انگلیسی کلماتی هستند که به صورت معمول برای وصف یا توصیف اسم‌ها یا افعال در جمله استفاده می‌شوند. آن‌ها ویژگی‌ها، وضعیت، و شرایط اشیاء یا افراد را نشان می‌دهند. معمولاً صفت‌ها به ترتیب در جمله پس از اسم‌ها قرار می‌گیرند، اما ممکن است قبل یا بعد از اسم‌ها قرار بگیرند. به عنوان مثال:

 • The blue car (ماشین آبی)
 • A beautiful sunset (غروب زیبا)
 • She is intelligent (او باهوش است)

صفت‌ها معمولاً در اندازه و شکل با اسمی که توصیف می‌کنند همخوانی دارند، به عنوان مثال:

 • A big house (خانه‌ای بزرگ)
 • Two small dogs (دو سگ کوچک)

همچنین می‌توانند برای تشدید صفت‌ها از قیدها استفاده شود:

 • The house is very big (خانه خیلی بزرگ است)
 • She is extremely intelligent (او بسیار باهوش است)

صفت‌ها می‌توانند در جمله‌ها به صورت مثبت، منفی، درجه‌بندی شده و یا مقایسه‌ای استفاده شوند.

بهتره که به بخش‌های مختلفی از گرامر صفت‌ها نگاه کنیم:

 1. صفت‌ها به ترتیب: معمولاً صفت‌ها در جمله پس از اسم می‌آیند. مثال: “A beautiful garden” (یک باغ زیبا).
 2. تشدید صفت‌ها: اغلب با استفاده از قیدها می‌توان صفت‌ها را تشدید کرد. مثال: “It’s very hot today” (امروز خیلی گرم است).

 3. منفی کردن صفت‌ها: برای تبدیل یک صفت به منفی، معمولاً از “not” قبل از صفت استفاده می‌شود. مثال: “It’s not expensive” (گران نیست).
 4. درجه‌بندی صفت‌ها: صفت‌ها می‌توانند درجه‌بندی شوند تا احساسات و ویژگی‌ها را بهتر نشان دهند. به طور کلی، سه درجه وجود دارد: مثبت، مقایسه‌ای و بالاترین. مثال: “The weather is good, but yesterday it was better” (هوا خوب است، اما دیروز بهتر بود).
 5. صفت‌ها به صورت اسم: برخی صفت‌ها می‌توانند به صورت اسم در جمله ظاهر شوند. مثال: “He has a good heart” (او قلب خوبی دارد).
 6. صفت‌های موقتی: برخی صفت‌ها می‌توانند به صورت موقت و در شرایط خاص به کار روند. مثال: “She looks tired after the long journey” (او پس از سفر طولانی خسته به نظر می‌رسد).
 7. صفت‌های تعداد: صفت‌هایی که به تعداد چیزها اشاره می‌کنند، مثل “few,” “many,” “several” و “some.” مثال: “There are many books on the shelf” (تعداد زیادی کتاب روی قفسه وجود دارد).

گرامر adjective در انگلیسی

کاربرد

گرامر adjective در انگلیسی

گرامر صفت‌ها در انگلیسی در موارد مختلف استفاده می‌شود. برخی از کاربردهای اصلی عبارتند از:

 1. توصیف اشیاء و افراد: صفت‌ها برای توصیف اشیاء و افراد در جمله استفاده می‌شوند. به عنوان مثال: “A beautiful garden” (باغ زیبا).
 2. برای ابراز ویژگی‌ها و وضعیت‌ها: صفت‌ها برای بیان ویژگی‌ها و وضعیت‌های مختلف اشیاء یا افراد استفاده می‌شوند. به عنوان مثال: “She is intelligent” (او باهوش است).
 3. برای مقایسه: صفت‌ها می‌توانند برای مقایسه بین اشیاء یا افراد استفاده شوند. مثال: “This book is better than that one” (این کتاب از آن کتاب بهتر است).
 4. برای تشدید: قیدها می‌توانند برای تشدید صفت‌ها استفاده شوند. مثال: “It’s very hot today” (امروز خیلی گرم است).
 5. برای تعبیر احساسات: صفت‌ها می‌توانند برای بیان احساسات و اوضاع روحی استفاده شوند. مثال: “She looks happy” (او خوشحال به نظر می‌رسد).
 6. برای تعیین تعداد: برخی صفت‌ها برای نشان دادن تعداد چیزها یا افراد در جمله استفاده می‌شوند. مثال: “There are many people in the room” (تعداد زیادی افراد در اتاق هستند).

همچنین، صفت‌ها در انواع مختلف جملات، از جمله سوالی، منفی و جملات شرطی نیز استفاده می‌شوند.

گرامر adjective در انگلیسی

اینجا یک لیست از کاربردهای گرامر صفت‌ها در انگلیسی است:

 1. توصیف اشیاء و افراد
 2. بیان ویژگی‌ها و وضعیت‌ها
 3. مقایسه بین اشیاء یا افراد
 4. تشدید صفت‌ها
 5. بیان احساسات و اوضاع روحی
 6. تعیین تعداد اشیاء یا افراد
 7. استفاده در جملات سوالی
 8. استفاده در جملات منفی
 9. استفاده در جملات شرطی

این کاربردها نشان می‌دهد که گرامر صفت‌ها چقدر گسترده و مهم است در زبان انگلیسی.

لیست گرامر adjective در انگلیسی

گرامر adjective در انگلیسی

الان یک لیست از صفت‌ها در انگلیسی برات تهیه می‌کنم:

 1. Beautiful
 2. Smart
 3. Tall
 4. Short
 5. Clever
 6. Kind
 7. Generous
 8. Brave
 9. Funny
 10. Serious
 11. Happy
 12. Sad
 13. Fast
 14. Slow
 15. Strong
 16. Weak
 17. Delicious
 18. Spicy
 19. Cold
 20. Hot
 21. Bright
 22. Dark

 23. Beautiful
 24. Ugly
 25. Clean
 26. Dirty
 27. Neat
 28. Messy
 29. Polite
 30. Rude
 31. Patient
 32. Impatient
 33. Honest
 34. Dishonest
 35. Careful
 36. Careless
 37. Comfortable
 38. Uncomfortable
 39. Shiny
 40. Dull

هر کدام از این صفت‌ها می‌توانند به شیوه‌های مختلفی برای توصیف و وصف اشیاء و افراد در جملات انگلیسی استفاده شوند.

گرامر adjective در انگلیسی

حالت مثبت

گرامر adjective در انگلیسی

حالت مثبت صفت‌ها در واقع شکل اولیه یا اصلی آن‌هاست که برای توصیف یا وصف یک شی یا فرد در جمله استفاده می‌شود. این حالت به طور معمول بدون هیچ تغییری بر روی صفت استفاده می‌شود.

مثال‌هایی از صفت‌های مثبت:

 1. Beautiful (زیبا)
 2. Intelligent (هوشمند)
 3. Brave (شجاع)
 4. Tall (قد بلند)
 5. Happy (خوشحال)
 6. Generous (سخاوتمند)
 7. Clean (تمیز)
 8. Shiny (درخشان)
 9. Delicious (خوشمزه)
 10. Strong (قوی)

این صفت‌ها به صورت مثبت بیانگر ویژگی‌ها و وضعیت‌های مثبتی از اشیاء یا افراد هستند و به شکل اولیه خود در جمله استفاده می‌شوند.

حالت منفی

گرامر adjective در انگلیسی

حالت منفی صفت‌ها زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم یک ویژگی معکوس یا مخالف با حالت اصلی یک صفت را بیان کنیم. برای ساختن حالت منفی یک صفت، اغلب از “not” یا افعال افزودنی منفی مانند “un-” یا “dis-” استفاده می‌شود.

مثال‌هایی از صفت‌های منفی:

 1. Not beautiful (زیبا نیست)
 2. Not intelligent (هوشمند نیست)
 3. Unfriendly (غیر دوستانه)
 4. Unhappy (ناراحت)
 5. Disobedient (نافرمان)
 6. Dirty (کثیف)
 7. Unhealthy (ناسالم)
 8. Weak (ضعیف)
 9. Unkind (ناپسند)
 10. Disorganized (بی نظم)

در این مثال‌ها، “not” به صورت جداگانه استفاده شده است. اما گاهی اوقات از پیشوندهای منفی مانند “un-” یا “dis-” برای ساختن حالت منفی صفت‌ها استفاده می‌شود. این صفت‌ها مخالف با ویژگی‌های مثبتی که در حالت مثبت صفت وجود دارد را بیان می‌کنند.

آموزش گروهی زبان انگلیسی در موسسه زبان ما

گرامر adjective در انگلیسی

آموزش گروهی زبان انگلیسی در  موسسه زبان آفر معمولاً به صورت یک دوره آموزشی است که توسط مدرسان مجرب و با تجربه ارائه می‌شود. در این نوع آموزش، یک گروه از دانش‌آموزان با سطوح مختلف زبانی در کلاس یکجا حضور دارند و از منابع مشترکی برای یادگیری استفاده می‌کنند.

در یک دوره آموزشی گروهی زبان انگلیسی موسسه زبان آفر، معمولاً موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:

 1. برنامه درسی منظم: یک برنامه درسی منظم تدوین می‌شود که شامل موضوعات مختلفی از جمله گرامر، واژگان، مکالمه، شنیداری و خواندن است.
 2. کلاس‌های تئوری: در این کلاس‌ها، معمولاً مطالب نظری مربوط به زبان انگلیسی ارائه می‌شود، مثلاً درس‌هایی در مورد گرامر، واژگان، تلفظ و ساختار جملات.
 3. فعالیت‌های گروهی: دانش‌آموزان به صورت گروهی در فعالیت‌های مختلفی شرکت می‌کنند که اغلب شامل بازی‌ها، تمرینات گروهی، و تمرینات کاربردی در زمینه مکالمه و نوشتار هستند.
 4. مکالمه و تمرینات شنیداری: فرصت‌های زیادی برای تقویت مهارت‌های مکالمه و شنیداری ارائه می‌شود، از جمله گوش دادن به فایل‌های صوتی، مکالمات گروهی و نقش‌آفرینی.
 5. بررسی و بازخورد: مدرسان به دانش‌آموزان بازخورد می‌دهند و مواردی که نیاز به تقویت دارند را شناسایی می‌کنند.
 6. آزمون‌ها و ارزیابی‌ها: در طول دوره، آزمون‌ها و ارزیابی‌های مختلفی برای اندازه‌گیری پیشرفت دانش‌آموزان انجام می‌شود.

این نوع آموزش مزایای زیادی دارد از جمله افزایش تعاملات اجتماعی، ایجاد انگیزه بیشتر برای یادگیری، و فراهم کردن فرصت برای تمرین مهارت‌های ارتباطی در محیط گروهی.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

گرامر adjective در انگلیسی