گرامر comparative adjective در انگلیسی

گرامر comparative adjective در انگلیسی

گرامر comparative adjective در انگلیسی

آموزش گرامر comparative adjective در انگلیسی

گرامر comparative adjective در انگلیسی

صحبت کردن در مورد فرق بین دو چیز یا شرایط معمولاً نیاز به استفاده از “comparative adjectives” دارد. این نوع افعال نشان می‌دهند که یک چیز بیشتر یا کمتر از دیگری است. برای ساختن comparative adjective در انگلیسی معمولاً از دو روش استفاده می‌شود:

 1. برای بیان افزایش در میزان یک ویژگی، عبارت “more + adjective + than” را استفاده می‌کنیم.
  • مثال: “She is more intelligent than her brother.”
 2. برای بیان کاهش در میزان یک ویژگی، عبارت “less + adjective + than” را استفاده می‌کنیم.
  • مثال: “This book is less interesting than the one I read last week.”

در بعضی موارد، برای صفت‌های خاص، شکل متفاوتی از خودشان به عنوان comparative adjective به کار می‌روند. به عنوان مثال:

 • Good: Better
 • Bad: Worse
 • Little: Less
 • Much/Many: More

این افعال می‌توانند به صورت مستقیم به کار روند، مانند “She is better than him” یا در جملات پیچیده‌تر، مثل “This movie is much better than the one we saw last week.”

به طور کلی، comparative adjectives برای مقایسه بین دو چیز یا شرایط استفاده می‌شوند و اغلب با استفاده از کلمات “more”, “less”, “better”, و “worse” ساخته می‌شوند.

گرامر comparative adjective در انگلیسی

از “comparative adjectives” می‌توان برای مقایسه میزان ویژگی‌ها یا وضعیت‌ها در زمینه‌های مختلف استفاده کرد. این افعال برای ایجاد تفاوت و مقایسه بین دو چیز یا وضعیت مفید هستند.

در جملات مثبت، از comparative adjectives برای نشان دادن اینکه یک چیز بهتر، بیشتر، یا کمتر از دیگری است، استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • “My new car is faster than my old one.”
 • “Her performance was better than mine.”
 • “The weather today is warmer than yesterday.”

در جملات منفی، معمولاً از comparative adjectives برای نشان دادن کاهش در میزان یک ویژگی یا وضعیت استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • “This apartment is less expensive than the one we looked at last week.”
 • “The traffic is not as bad today as it was yesterday.”

همچنین، comparative adjectives می‌توانند در سوالات مقایسه‌ای نیز استفاده شوند، مثل:

 • “Which book do you like better, this one or that one?”
 • “Is your new job more stressful than your previous one?”

استفاده از comparative adjectives به شما کمک می‌کند تا به طور دقیق‌تر و موثرتر میزان تفاوت بین دو چیز یا وضعیت را بیان کنید.

کاربرد

گرامر comparative adjective در انگلیسی

گرامر comparative adjective در زبان انگلیسی برای انجام مقایسه‌های مختلف و بیان تفاوت‌های بین دو چیز، وضعیت، یا شرایط مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گرامر در موارد زیر استفاده می‌شود:

 1. مقایسه بین دو مورد: مهمترین کاربرد comparative adjectives برای مقایسه میزان یک ویژگی یا وضعیت در دو مورد است. به عنوان مثال:
  • “My apartment is bigger than yours.”
  • “Her laptop is faster than mine.”
 2. توصیف تفاوت: از comparative adjectives برای توصیف تفاوت‌های بین دو چیز یا وضعیت استفاده می‌شود. این کاربرد می‌تواند در موقعیت‌های مختلفی مانند بحث‌های علمی، توصیف وضعیت‌های مختلف و غیره مفید باشد. به عنوان مثال:
  • “The new model offers better performance compared to the old one.”
  • “There is less pollution in the countryside than in the city.”
 3. تصمیم‌گیری: comparative adjectives می‌توانند به ما کمک کنند تا در تصمیم‌گیری بین گزینه‌های مختلف بهترین گزینه را انتخاب کنیم. به عنوان مثال:
  • “Which route is faster, the highway or the back roads?”
  • “I think the second option is better than the first one.”
 4. برای تشویق و تحریک: احیاناً از comparative adjectives برای تشویق یا تحریک دیگران به انجام کاری بهتر یا بهترین عملکرد خود استفاده می‌شود. به عنوان مثال:
  • “You can do better than this!”
  • “Let’s strive to make the next project even more successful than this one.”
 5. مقایسه زمانی: این گرامر می‌تواند برای مقایسه وضعیت‌ها یا ویژگی‌های مختلف در زمان‌های مختلف استفاده شود. به عنوان مثال:
  • “The weather was warmer yesterday than it is today.”
  • “The company’s profits are higher this quarter compared to last year.”

از طریق این کاربردها، comparative adjectives به ما امکان می‌دهند تا به دقت تر تفاوت‌ها را بیان کنیم و مقایسه‌های مختلفی را انجام دهیم.

گرامر comparative adjective در انگلیسی

گرامر comparative adjective در انگلیسی

گرامر comparative adjective در انگلیسی

 لیست comparative adjective

گرامر comparative adjective در انگلیسی

لیستی از comparative adjectives برایت تهیه می‌کنم:

 1. Big – Bigger
 2. Small – Smaller
 3. Fast – Faster
 4. Slow – Slower
 5. Tall – Taller
 6. Short – Shorter
 7. Strong – Stronger
 8. Weak – Weaker
 9. Hot – Hotter
 10. Cold – Colder
 11. Young – Younger
 12. Old – Older
 13. Fat – Fatter
 14. Thin – Thinner
 15. Rich – Richer
 16. Poor – Poorer
 17. Happy – Happier
 18. Sad – Sadder

 19. Smart – Smarter
 20. Dumb – Dumber
 21. Bright – Brighter
 22. Dark – Darker
 23. Clean – Cleaner
 24. Dirty – Dirtier
 25. Busy – Busier
 26. Quiet – Quieter
 27. Loud – Louder
 28. Easy – Easier
 29. Difficult – More Difficult
 30. Simple – Simpler
 31. Complex – More Complex
 32. Long – Longer
 33. Short – Shorter
 34. High – Higher
 35. Low – Lower
 36. Expensive – More Expensive
 37. Cheap – Cheaper
 38. Large – Larger
 39. Little – Less
 40. Many – More

این لیست، بیشترین از افعال مقایسه‌ای را ارائه می‌دهد، اما هنوز صدها نمونه دیگر از comparative adjectives وجود دارد.

آموزش فشرده زبان انگلیسی در موسسه زبان آفر در رشت

گرامر comparative adjective در انگلیسی

به طور خلاصه، موسسه ما با تکیه بر روش‌های آموزشی مدرن و تخصصی، برنامه‌های فشرده‌ای برای یادگیری زبان انگلیسی ارائه می‌دهد که به دانش‌آموزان کمک می‌کند به سرعت و به‌طور موثر زبان انگلیسی را یاد بگیرند.

ما با استفاده از متدهای تدریس پویا، فعالیت‌های تعاملی و عملی، منابع آموزشی متنوع، و محیط‌های آموزشی مدرن برای ایجاد تجربه‌ی یادگیری فعال و جذاب برای دانش‌آموزانمان استفاده می‌کنیم.

برنامه‌های ما شامل کلاس‌های گروهی و خصوصی، جلسات تقویتی، کارگاه‌های تخصصی، و دوره‌های آمادگی برای آزمون‌های بین‌المللی مانند TOEFL و IELTS می‌شود.

ما با تیمی مجرب از معلمان متخصص و پرانرژی همراه با ارائه‌ی بازخورد مستمر و فراهم کردن فرصت‌های مکالمه‌ی عملی، دانش‌آموزان را در مسیر یادگیری زبان انگلیسی همراهی می‌کنیم.

در موسسه ما، هدف ما ایجاد یک محیط پشتیبانی‌کننده و تشویق‌کننده برای دانش‌آموزان است تا آن‌ها را به سوی تسلط بر زبان انگلیسی هدایت کنیم.

گرامر comparative adjective در انگلیسی