گرامر enough و too در انگلیسی

گرامر enough و too در انگلیسی

گرامر enough و too در انگلیسی

آموزش گرامر enough و too در انگلیسی

گرامر enough و too در انگلیسی

باشه، شروع می‌کنیم! “Enough” و “too” هر دو صفت‌های تقویتی هستند که برای نشان دادن میزان یا حد مقبول یا نامطلوب چیزی در جمله استفاده می‌شوند. اما هر کدام در مواقع مختلفی به کار می‌روند.

 1. Enough:
  • این واژه برای نشان دادن میزان کافی یا حد مقبول چیزی به کار می‌رود. معمولاً بعد از صفت یا قید قرار می‌گیرد.
  • مثال: “The coffee is hot enough.”
  • در این جمله، “enough” بعد از صفت “hot” قرار گرفته و نشان می‌دهد که درجه حرارت قهوه کافی است.
 2. Too:
  • این واژه برای نشان دادن میزان بیش از حد یا نامطلوب چیزی استفاده می‌شود. همچنین برای ابراز ناراضیتی یا تأسف نیز به کار می‌رود.
  • مثال: “The tea is too hot.”
  • در این جمله، “too” بعد از صفت “hot” قرار گرفته و نشان می‌دهد که درجه حرارت چای بیش از حد مطلوب است.

مهمترین تفاوت بین این دو واژه این است که “enough” معمولاً به معنی کافیت یا میزان مطلوب استفاده می‌شود، در حالی که “too” به معنی مقدار بیش از حد یا نامطلوب است.

گرامر enough و too در انگلیسی

به برخی از نکات دیگر در استفاده از این دو واژه نیز بپردازیم:

 1. Enough:
  • ممکن است “enough” قبل از یک اسم نیز به کار رود تا نشان دهد که میزان یا تعداد کافی از یک چیز وجود دارد.
  • مثال: “We have enough food for everyone.”
  • در این جمله، “enough” قبل از اسم “food” آمده و نشان می‌دهد که میزان غذا کافی برای همه است.
 2. Too:
  • اگر “too” به عنوان یک قید استفاده شود، باید بعد از آن یک صفت یا قید قرار گیرد.
  • مثال: “She talks too loudly.”
  • در این جمله، “too” قبل از صفت “loudly” آمده و نشان می‌دهد که صدای او بیش از حد است.
  • اما اگر “too” قبل از یک اسم آمده باشد، باید با استفاده از کلمات مانند “much” یا “many” توضیح داده شود.

  • مثال: “There is too much noise in this room.”
 3. Enough و Too در جملات سوالی:
  • در جملات سوالی، “enough” و “too” معمولاً بعد از فعل و قبل از اسم، صفت یا قید قرار می‌گیرند.
  • مثال: “Did you bring enough money?”
  • مثال: “Is the water too cold?”

از این دو واژه برای ابراز میزان مطلوب یا نامطلوب چیزی در انگلیسی استفاده می‌شود، و توجه به استفاده صحیح آنها می‌تواند به درک بهتر مفهوم جملات کمک کند.

به علاوه، “enough” و “too” همچنین می‌توانند به عنوان قیدهای مکمل استفاده شوند و به تنهایی در جملات آمده و بیانگر میزانی از نشانهای عددی نیز می‌توانند باشند.

گرامر enough و too در انگلیسی

 1. قیدهای مکمل:
  • “enough” و “too” می‌توانند به عنوان قیدهای مکمل بیایند و به تنهایی در جمله ظاهر شوند.
  • مثال: “She works hard enough.”
  • در این جمله، “enough” به تنهایی ظاهر شده و به معنای کافی بودن وی برای کار کردن است.
  • مثال: “The soup is too salty.”
  • در این جمله، “too” به تنهایی بکار رفته و به معنای بیش از حد شور بودن سوپ است.
 2. استفاده به عنوان عدد:
  • در برخی موارد، “enough” و “too” به عنوان عدد نیز استفاده می‌شوند و به تعداد مشخصی اشاره می‌کنند.
  • مثال: “I have eaten enough.”
  • در این جمله، “enough” به معنای تعدادی خاص از مصرف غذا است که معتبر است.
  • مثال: “There are too many people in the room.”
  • در این جمله، “too many” به معنای تعداد زیادی از افراد است که موجب شلوغی در اتاق شده است.

با توجه به این نکات، می‌توانید “enough” و “too” را به درستی در جملات خود استفاده کنید و به درستی میزان یا حد مطلوب یا نامطلوب چیزی را بیان کنید.

گرامر enough و too در انگلیسی

گرامر enough و too در انگلیسی

کاربرد

گرامر enough و too در انگلیسی

چند کاربرد متداول در این گرامرها :

 1. کاربرد “enough”:
  • توصیف میزان کافی یک چیز: “She has enough money to buy a new car.”
  • بیان اینکه چیزی به اندازه کافی است: “The soup is hot enough now.”
  • برای بیان اینکه کسی یا چیزی آمادگی لازم را دارد: “I’m not tall enough to reach the top shelf.”
 2. کاربرد “too”:
  • نشان دادن اینکه چیزی بیش از حد است: “The coffee is too bitter for my taste.”
  • برای بیان اینکه چیزی ناکافی است: “She is too tired to go out tonight.”
  • ابراز ناراضیتی یا تأسف: “It’s too bad you couldn’t make it to the party.”

همچنین، هر دو واژه می‌توانند به صورت قیدی مکمل به کار روند:

 • “She works hard enough.”
 • “The movie was too long.”

و همچنین می‌توانند به عنوان عدد به کار بروند:

 • “I’ve had enough of this nonsense.”
 • “There were too many people at the concert.”

امیدوارم این مثال‌ها بهتون کمک کنه تا مفهوم این گرامرها بهتر رو درک کنید!

گرامر enough و too در انگلیسی

دوره های آمادگی آزمون تافل در موسسه زبان آفر-رشت

گرامر enough و too در انگلیسی

🌟آیا می‌خواهید مهارت‌های زبانی‌تان را بهبود ببخشید و بهترین نمره‌ها در آزمون تافل بگیرید؟

📚 در موسسه زبان ما، دوره‌های آمادگی برای آزمون تافل با استفاده از روش‌های آموزشی مدرن و متخصصان مجرب برگزار می‌شود.

✅ با مشارکت در این دوره‌ها، شما:

 • مهارت‌های خواندن، نوشتن، شنیداری و گفتاری خود را بهبود می‌بخشید.
 • با ساختار آزمون تافل آشنا می‌شوید و بهترین راهکارها برای پاسخ به سوالات آن را فرا می‌گیرید.
 • تمرینات عملی زیادی انجام می‌دهید تا با شرایط واقعی آزمون آشنا شوید.
 • توسط مدرسان مجرب و متخصص هدایت می‌شوید که با سابقه موفق در آموزش زبان و آزمون تافل هستند.

🏆 هدف ما ارتقاء مهارت‌های زبانی‌تان و کمک به شما در دستیابی به نتایج مطلوب در آزمون تافل است.

📆 جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید و یا به  وبسایت ما مراجعه کنید.

گرامر enough و too در انگلیسی