گرامر future continuous در انگلیسی

گرامر future continuous در انگلیسی

آموزش گرامر future continuous در انگلیسی

فعل “future continuous” یا “آینده استمراری” به صورت “will be + ing form of verb” تشکیل می‌شود. این زمان برای بیان یک عمل یا وقوعی در آینده که در زمان خاصی آغاز شده و در آینده نیز همچنان ادامه دارد، استفاده می‌شود. به عنوان مثال: “At this time tomorrow, I will be studying for my exam.” (در این زمان فردا، من در حال مطالعه برای امتحان خود خواهم بود.)

متوجه شدم. برای ادامه مثال، “At this time tomorrow, I will be studying for my exam while my friends will be playing soccer.” (در این زمان فردا، من در حال مطالعه برای امتحان خود خواهم بود در حالی که دوستانم در حال بازی فوتبال هستند.) در اینجا، هر دو فعل “will be studying” و “will be playing” به صورت فعل “future continuous” به کار رفته‌اند.

متوجه‌می‌شم. در این زمان، عملیتی برنامه‌ریزی شده است که در آینده ادامه دارد. بنابراین، این زمان معمولاً برای بیان وقایع و فعالیت‌هایی که در یک زمان خاص در آینده در حال اتفاق افتادن هستند، استفاده می‌شود.

کاربرد(گرامر future continuous در انگلیسی)

از گرامر “future continuous” برای انجام دادن چند کاربرد مختلف استفاده می‌شود:

 1. برنامه‌ریزی برای زمان آینده: این زمان برای بیان فعالیت‌هایی که در یک زمان مشخص در آینده در حال انجام هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال: “This time next week, I will be traveling to Paris.”
 2. برنامه‌ریزی برای یک زمان خاص در آینده: این زمان برای بیان یک فعالیت که در یک زمان خاص در آینده در حال انجام استفاده می‌شود. به عنوان مثال: “At 8 PM tomorrow, she will be having dinner with her family.”
 3. تعدادی از فعالیت‌هایی که در آینده ادامه دارند: وقتی که می‌خواهیم بیان کنیم یک فعالیت در یک زمان خاص در آینده آغاز شده و همچنان در جریان است، از این زمان استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال: “At midnight, we will be celebrating New Year’s Eve.”

به طور کلی، “future continuous” برای بیان فعالیت‌هایی که در یک زمان مشخص در آینده آغاز شده و در جریان است، استفاده می‌شود.

حالت مثبت

حالت مثبت گرامر “future continuous” به صورت زیر است:

Subject + will be + present participle (ing form of verb)

مثال:

 • I will be studying for my exam tomorrow.
 • She will be cooking dinner at 7 PM.
 • They will be watching a movie tonight.

در این حالت، فاعل (subject) به همراه “will be” و فعل در حال استمرار (present participle) برای بیان عملی که در آینده آغاز شده و همچنان در حال ادامه دارد، آورده می‌شود.

حالت منفی

حالت منفی این گرامر را توضیح بده

در حالت منفی گرامر “future continuous”، از ساختار زیر استفاده می‌شود:

Subject + will not (won’t) + be + present participle (ing form of verb)

مثال‌ها:

 • I won’t be studying for my exam tomorrow.
 • She won’t be cooking dinner at 7 PM.
 • They won’t be watching a movie tonight.

در این حالت، “will not” یا شکل کوتاه آن “won’t” به عنوان منفی‌کننده از “will” به کار می‌رود. سپس به همراه “be” و فعل در حال استمرار (present participle) فعل منفی می‌سازیم تا بیان کنیم که فعالیت مورد نظر در آینده اتفاق نخواهد افتاد.

حالت سوالی

در حالت سوالی گرامر “future continuous”، از ساختار زیر استفاده می‌شود:

Will + subject + be + present participle (ing form of verb)?

مثال‌ها:

 • Will you be studying for your exam tomorrow?
 • Will she be cooking dinner at 7 PM?
 • Will they be watching a movie tonight?

در این حالت، ابتدا “will” به عنوان فعل کمکی برای ساخت سوال در زمان آینده استفاده می‌شود. سپس فاعل (subject) به عنوان پاسخ دهنده به سوال قرار می‌گیرد و پس از آن “be” و فعل در حال استمرار (present participle) آمده و در انتها علامت سوالی اضافه می‌شود.

مزایای یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه آفر در رشت

مزایای یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه آفر می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 1. معلمان ماهر و مجرب: آموزشگاه آفر از معلمانی با تجربه و مهارت بالا استفاده می‌کند که به زبان آموزان  کمک می‌کنند تا زبان انگلیسی را به بهترین شکل ممکن یاد بگیرند.
 2. برنامه‌های آموزشی تنوع‌پذیر: آموزشگاه آفر برنامه‌های آموزشی متنوعی ارائه می‌دهد که به نیازها و سطوح مختلف زبان آموزان  پاسخ می‌دهد، از منابع  مقدماتی تا پیشرفته.
 3. محیط آموزشی مطلوب: فضای آموزشی آموزشگاه آفر، با ارائه تجهیزات و امکانات مدرن، ارائه یک محیط مطلوب برای یادگیری زبان انگلیسی فراهم می‌کند.
 4. استفاده از روش‌های فعال آموزش: آموزشگاه آفر از روش‌های فعال آموزشی استفاده می‌کند که باعث مشارکت فعال زبان آموزان  در فرایند یادگیری می‌شود.

اگر شما هم علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید با مشاوران ما در موسسه تماس حاصل فرمایید.