گرامر past perfect continuous در انگلیسی

گرامر past perfect continuous در انگلیسی

گرامر past perfect continuous در انگلیسی

آموزش گرامر past perfect continuous در انگلیسی

زمان Past Perfect Continuous یکی از زمان‌های گرامری است که برای بیان فعلی که در یک زمان مشخص در گذشته شروع شده و تا زمان دیگری در گذشته ادامه داشته استفاده می‌شود. فرمول این زمان به شکل “سوبجکت + had been + فعل + ing” است. مثال: “She had been studying for two hours before she finally took a break.”

 

در این مثال، فعل “studying” با فرمول زمان Past Perfect Continuous به کار رفته است، که نشان می‌دهد که فرآیند مطالعه از یک زمان مشخص در گذشته (قبل از زمان دیگری در گذشته) شروع شده و تا زمان دیگری در گذشته ادامه داشته است.

 

این زمان برای تاکید بر مدت زمان یک فعالیت یا وقوع یک رویداد در گذشته و همچنین ارتباط آن با یک زمان دیگر در گذشته استفاده می‌شود. بنابراین، ما آن را به کار می‌بریم تا بیان کنیم که یک فعالیت در گذشته قبل از یک زمان خاص دیگر آغاز شده بود و تا آن زمان ادامه داشته بود.

کاربرد

زمان Past Perfect Continuous برای انجام چند کاربرد مفید است:

 1. تاکید بر مدت زمان یک فعالیت در گذشته: این زمان به ما این امکان را می‌دهد که بیان کنیم چقدر یک فعالیت در گذشته ادامه داشته است. به عنوان مثال: “She had been waiting for over an hour before the bus finally arrived.” (او بیش از یک ساعت است که منتظر بود قبل از اینکه اتوبوس سرانجام برسد.)
 2. انجام دادن فعالیتی که قبل از زمان دیگری در گذشته شروع شده است: این زمان برای بیان اینکه یک فعالیت در گذشته قبل از زمان دیگری شروع شده استفاده می‌شود. به عنوان مثال: “He had been working at the company for five years before he decided to resign.” (او پنج سال است که در این شرکت کار می‌کرده است قبل از اینکه تصمیم به استعفا بگیرد.)
 3. تاکید بر تاثیر یک فعالیت در گذشته تا زمان دیگری در گذشته: با استفاده از این زمان، می‌توانیم تاثیر یک فعالیت یا وقوع یک رویداد در گذشته تا یک زمان دیگری در گذشته را بیان کنیم. به عنوان مثال: “By the time he arrived, they had been waiting for him for hours.” (زمانی که او رسیده بود، آنها ساعت‌ها برایش منتظر بوده بودند.)

حالت مثبت

حالت مثبت زمان Past Perfect Continuous به شکل زیر است:

Subject + had been + verb (ing) + object/adverbial

مثال: “She had been studying English for two years before she moved to the United States.” (او دو سال است که در حال مطالعه زبان انگلیسی بود قبل از اینکه به ایالات متحده نقل مکان کند.)

در این جمله:

 • Subject: She
 • Past Perfect auxiliary: had been
 • Verb (ing): studying
 • Object/adverbial: English / for two years

حالت منفی (گرامر past perfect continuous در انگلیسی)

حالت منفی زمان Past Perfect Continuous به شکل زیر است:

Subject + had not been + verb (ing) + object/adverbial

یا با استفاده از شکل کوتاه آن:

Subject + hadn’t been + verb (ing) + object/adverbial

مثال: “She hadn’t been working there for long when she decided to quit.” (او مدت زیادی در آنجا کار نکرده بود که تصمیم به استعفا گرفت.)

در این جمله:

 • Subject: She
 • Past Perfect auxiliary (negative): hadn’t been
 • Verb (ing): working
 • Object/adverbial: there / for long
گرامر past perfect continuous در انگلیسی

گرامر past perfect continuous در انگلیسی

حالت سوالی

حالت سوالی زمان Past Perfect Continuous به شکل زیر است:

Had + subject + been + verb (ing) + object/adverbial + ?

مثال: “Had they been waiting for a long time before the concert started?” (آیا آنها مدت طولانی منتظر بودند قبل از اینکه کنسرت شروع شود؟)

در این جمله:

 • Past Perfect auxiliary: Had
 • Subject: they
 • Past Perfect auxiliary: been
 • Verb (ing): waiting
 • Object/adverbial: for a long time

مزایای آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان آفردر رشت

آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان آفر به مزایای متعددی برای زبان آموزان منجر می‌شود:

 1. محیط زبانی تکنیکی: آموزشگاه‌ آفر دوره هایی فشرده و تمرکز شده را برای یادگیری زبان ایجاد می‌کنند که به زبان آموزان  کمک می‌کند تا زمان بیشتری را صرف تمرین و بهبود مهارت‌های زبانی کنند.
 2. پرسنل تحصیل کرده و مجرب: این آموزشگاه‌ از معلمان با تجربه و تخصص بالا استفاده می‌کند که به زبان آموزان کمک می‌کند تا با روش‌های به‌روز و موثر به یادگیری زبان بپردازند.
 3. منابع آموزشی متنوع: آموزشگاه‌زبان آفر از منابع آموزشی متنوعی مانند کتاب‌های درسی، ویدئوها، نرم‌افزارهای آموزشی و فعالیت‌های گروهی استفاده می‌کند که به زبان آموزان کمک می‌کند تا با روش‌های مختلف زبان آشنا شوند.
 4. فرصت‌های تمرین و مکالمه: در آموزشگاه‌ آفر، زبان آموزان فرصت‌های زیادی برای تمرین مهارت‌های مکالمه، شنیداری، خواندن و نوشتن دارند که این موارد بهبود یافته در زمان کوتاه‌تری را فراهم می‌کند.
 5. پیگیری و ارزیابی منظم: آموزشگاه‌ زبان آفر فرآیندهای پیگیری و ارزیابی زبان آموزان را دارند تا به زبان آموزان کمک کنند تا پیشرفت خود را در یادگیری زبان انگلیسی ارزیابی کنند و اهداف خود را بهبود بخشند.

با ما همراه شوید و در دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی شرکت کنید تا به هدف خود نزدیک شوید.