گرامر possessive adjective در انگلیسی

گرامر possessive adjective در انگلیسی

گرامر possessive adjective در انگلیسی

آموزش گرامر possessive adjective در انگلیسی

اگر از حالت مالکیت یا متعلق بودن به کسی یا چیزی صحبت می‌کنیم، از possessive adjectives استفاده می‌کنیم. این افعال اغلب با اسم‌ها یا افعالی که ارتباط مستقیمی با فرد یا چیزی دارند، استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:

 • “His car is parked outside.” (ماشین او در خارج پارک شده است.)
 • “Their house is very big.” (خانه آن‌ها بسیار بزرگ است.)
 • “My sister is a doctor.” (خواهر من دکتر است.)

در این مثال‌ها، “his”, “their” و “my” possessive adjectives هستند، که به ترتیب به مالکیت یک فرد یا یک گروه اشاره دارند.

ضمیرهای مالکیتی در انگلیسی عبارتند از:

 1. My (من)
 2. Your (تو، شما)
 3. His (او، مذکر)
 4. Her (او، مؤنث)
 5. Its (برای اشیاء و حیوانات)
 6. Our (ما)
 7. Their (آن‌ها)

گرامر possessive adjective در انگلیسی

این ضمایر با اشاره به فرد یا چیزی که متعلق به آن است، در جمله استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:

 • “This is my book.” (این کتاب من است.)
 • “Is this your pen?” (این خودکار شماست؟)
 • “She lost her keys.” (او کلیدهایش را گم کرد.)
 • “The cat is washing its face.” (گربه صورتش را می‌شوید.)
 • “Our house is on the corner.” (خانه‌ی ما در گوشه است.)
 • “They are fixing their car.” (آن‌ها دارند ماشینشان را تعمیر می‌کنند.)

این ضمایر مالکیتی برای نشان دادن ارتباط میان فرد و مالکیت او بکار می‌روند.

ضمایر مالکیتی برای تعیین مالکیت یا ارتباط یک فرد یا یک گروه با یک شیء یا یک مفهوم استفاده می‌شوند. ضمایر مالکیتی برای توضیح مالکیت، اشاره به ارتباط شخص با چیزی یا بهره‌مندی از آن می‌باشند. به عنوان مثال:
 • “My laptop is brand new.” (لپتاپ من تازه خریده شده است.)
 • “Is that your dog?” (آیا این سگ تو است؟)
 • “She’s wearing her mother’s necklace.” (او گردنبند مادرش را می‌گذارد.)
 • “The company has increased its profits.” (شرکت سود خود را افزایش داده است.)

این ضمایر برای اشاره به مالکیت یا ارتباط شخصی یا مالکیتی با اشیاء و افراد استفاده می‌شوند.

لیست گرامر possessive adjective در انگلیسی

گرامر possessive adjective در انگلیسی

لیست ضمایر مالکیتی:

 1. My
 2. Your
 3. His
 4. Her
 5. Its
 6. Our
 7. Their

کاربرد

گرامر possessive adjective در انگلیسی

ضمایر مالکیتی برای اشاره به مالکیت یا ارتباط یک فرد یا گروه با یک شیء یا یک مفهوم استفاده می‌شوند. این ضمایر به صورت زیر استفاده می‌شوند:

 1. مالکیت:
  • “This is my car.” (این ماشین من است.)
  • “Her house is beautiful.” (خانه‌اش زیباست.)
 2. بهره‌مندی:
  • “He’s using his laptop.” (او از لپتاپش استفاده می‌کند.)
  • “We enjoyed our vacation.” (ما از تعطیلاتمان لذت بردیم.)
 3. ارتباط خانوادگی:
  • “Our parents are coming over for dinner.” (پدر و مادرمان برای شام سر می‌زنند.)
  • “She’s wearing her sister’s dress.” (او لباس خواهرش را می‌پوشد.)
 4. ارتباط با مالکیت اجسام:
  • “The cat is washing its paw.” (گربه دست خودش را می‌شوید.)
  • “The company increased its sales.” (شرکت فروش خود را افزایش داد.)

ضمایر مالکیتی به کار می‌روند تا ارتباطات میان افراد، اشیاء و مفاهیم را بیان کنند، سهولت بیشتری به جمله بدهند و از تکرار کلمات جلوگیری کنند.

حالت مثبت

گرامر possessive adjective در انگلیسی

حالت مثبت ضمایر مالکیتی وقتی به کار می‌روند که مالکیت یا ارتباطی مثبت بین یک فرد یا گروه با یک شیء یا مفهوم وجود داشته باشد. به طور کلی، این ضمایر به صورت زیر برای مالکیت و اشاره به ارتباطات استفاده می‌شوند:

 • “This is my book.” (این کتاب من است.)
 • “She’s wearing her necklace.” (او گردنبند خودش را می‌گذارد.)
 • “The company has increased its profits.” (شرکت سود خود را افزایش داده است.)

در این مثال‌ها، ضمایر مالکیتی مثبت به ترتیب به مالکیت یا ارتباط مثبت با یک شیء یا یک مفهوم اشاره دارند، بدون ایجاد منفی یا مقایسه با دیگران.

حالت منفی

گرامر possessive adjective در انگلیسی

حالت منفی ضمایر مالکیتی زمانی به کار می‌روند که مالکیت یا ارتباط منفی یا عدم وجود مالکیتی بین فرد یا گروه و یک شیء یا مفهوم وجود داشته باشد. در این حالت، از کلمات “not” یا “no” برای نفی استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • “This is not my book.” (این کتاب من نیست.)
 • “She doesn’t have her keys.” (او کلیدهای خودش را ندارد.)
 • “The company didn’t increase its profits.” (شرکت سود خود را افزایش نداد.)

در این مثال‌ها، ضمایر مالکیتی منفی به ترتیب بیان می‌کنند که مالکیت یا ارتباط با یک شیء یا یک مفهوم وجود ندارد یا منفی است.

حالت سوالی

گرامر possessive adjective در انگلیسی

حالت سوالی ضمایر مالکیتی وقتی استفاده می‌شود که ما می‌خواهیم از شخص دیگری درباره مالکیت یا ارتباطشان با یک شیء یا یک مفهوم سوال کنیم. معمولاً از “whose” برای شروع سوالات مالکیتی استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • “Whose book is this?” (کتاب کی است؟)
 • “Whose keys are these?” (کلیدهای کی این‌ها هستند؟)
 • “Whose laptop is on the desk?” (لپتاپ کی روی میز است؟)

در این مثال‌ها، سوالات مالکیتی با استفاده از “whose” برای پرسیدن درباره مالکیت یا ارتباط فرد یا گروه با یک شیء یا یک مفهوم شکل می‌گیرند.

آموزش آسان زبان انگلیسی در موسسه زبان آفر در رشت

آموزشگاه زبان آفر دو نوع کلاس ارائه می‌دهد: کلاس‌های حضوری و آنلاین. در کلاس‌های حضوری، زبان آموزان با مربیان و سایر دانش‌آموزان در یک مکان فیزیکی حضور دارند و از فعالیت‌های گوناگونی برای یادگیری زبان بهره‌می‌برند، از جمله مکالمه، شنیدار، خواندن و نوشتن.

در کلاس‌های آنلاین، زبان آموزان از طریق اینترنت به کلاس‌ها دسترسی دارند. این نوع کلاس‌ها ممکن است از طریق ویدیوکنفرانس یا پلتفرم‌های آموزشی آنلاین برگزار شوند. در این کلاس‌ها، زبان آموزان همچنان از تمرین مهارت‌های مختلف زبانی بهره‌می‌برند و با استفاده از ابزارهای مختلف مانند تمرین‌های تعاملی، ویدیوهای آموزشی و تمرینات کتابخانه آنلاین، زبان انگلیسی را یاد می‌گیرند.

از طریق هر دو نوع کلاس، زبان آموزان می‌توانند بهبود مهارت‌های زبانی خود را تقویت کرده و به سطح بالاتری از زبان انگلیسی دست یابند.

اگر شما هم علاقثه مند به یادگیری این زبان هستید با مشاوران ما در موسسه در تماس باشید.