گرامر Present continuous در انگلیسی

گرامر Present continuous در انگلیسی

گرامر Present continuous در انگلیسی

آموزش گرامر Present continuous در انگلیسی

گرامر Present continuous در انگلیسی

Present continuous یکی از زمان‌های فعلی در انگلیسی است که برای بیان اعمال و رویدادهایی که در حال انجام هستند در زمان حال استفاده می‌شود. این زمان با استفاده از فرمول “am/is/are + حالت مصدر فعل + ing” ساخته می‌شود. به عنوان مثال، “I am reading a book” یا “She is playing football”.

 

از این زمان برای بیان اعمالی استفاده می‌شود که در زمان حال در حال وقوع هستند و ممکن است موقتی باشند یا در زمان صحبت کننده تاثیر داشته باشند. همچنین برای بیان طرح‌ها، برنامه‌ها و تغییراتی که برنامه شده و در آینده نزدیک اتفاق می‌افتند نیز استفاده می‌شود.

در زمان حال استمراری، فعل “to be” (am/is/are) به عنوان فعل کمکی در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و سپس فعل اصلی به صورت حالت ing در می‌آید.

برای افراد سوم شخص مفرد (he, she, it) از “is” استفاده می‌شود، و برای بقیه افراد از “am” برای افراد اول شخص مفرد (I) و “are” برای سایر افراد استفاده می‌شود.

مثال:

 • I am studying for my exam. (من در حال مطالعه برای آزمونم هستم.)
 • She is working on her project. (او در حال کار بر روی پروژه‌اش است.)
 • They are watching a movie. (آن‌ها دارند فیلمی را تماشا می‌کنند.)

همچنین، این زمان را می‌توان برای بیان احساسات یا وضعیت ذهنی فعلی نیز استفاده کرد:

 • He is feeling tired today. (او امروز خسته است.)
 • She is not understanding the lesson. (او درس را درک نمی‌کند.)

گرامر Present continuous در انگلیسی

حالت مثبت  و منفی و سوالی

برای ساختن جملات سوالی در زمان حال استمراری، ابتدا فعل “to be” (am/is/are) را به عنوان فعل کمکی قرار می‌دهیم و سپس فعل اصلی به حالت ing می‌آید و در انتها مفعول یا مکان مورد نظر اضافه می‌شود.

مثال‌ها:

 • Are you studying for your exam? (آیا شما در حال مطالعه برای آزمونتان هستید؟)
 • Is she working on her project? (آیا او در حال کار بر روی پروژه‌اش است؟)
 • Are they watching a movie? (آیا آن‌ها فیلمی را تماشا می‌کنند؟)

برای جملات مثبت، برای افراد مختلف از فرمول “am/is/are + حالت مصدر فعل + ing” استفاده می‌شود.

مثال‌ها:

 • I am studying for my exam. (من در حال مطالعه برای آزمونم هستم.)
 • She is working on her project. (او در حال کار بر روی پروژه‌اش است.)
 • They are watching a movie. (آن‌ها فیلمی را تماشا می‌کنند.)

و در جملات منفی، از “not” بعد از فعل “to be” استفاده می‌کنیم.

مثال‌ها:

 • I am not studying for my exam. (من در حال مطالعه برای آزمونم نیستم.)
 • She is not working on her project. (او در حال کار بر روی پروژه‌اش نیست.)
 • They are not watching a movie. (آن‌ها فیلمی را تماشا نمی‌کنند.)

گرامر Present continuous در انگلیسی

برای سوالی کردن جملات، فعل کمکی “to be” (am/is/are) را به عنوان اولین کلمه جمله قرار می‌دهیم، سپس فاعل و بعد فعل اصلی به صورت ing و سپس مکمل وجود دارد.

برای مثال:

 • Are you reading a book? (آیا شما دارید کتابی می‌خوانید؟)
 • Is she cooking dinner? (آیا او در حال پخت شام است؟)
 • Are they watching TV? (آیا آن‌ها دارند تلویزیون تماشا می‌کنند؟)

در مثبت کردن جملات، فعل کمکی “to be” با توجه به فاعل جمله تغییر می‌کند و به همراه فعل اصلی به صورت ing و سپس مکمل جمله قرار می‌گیرد.

برای مثال:

 • I am playing soccer. (من دارم فوتبال بازی می‌کنم.)
 • She is singing a song. (او در حال خواندن یک آهنگ است.)
 • They are dancing at the party. (آن‌ها در مهمانی در حال رقصیدن هستند.)

در جملات منفی، “not” بعد از فعل کمکی “to be” قرار می‌گیرد و سپس فعل اصلی به صورت ing و مکمل جمله اضافه می‌شود.

برای مثال:

 • I am not watching TV. (من تلویزیون نمی‌بینم.)
 • She is not studying for her exam. (او برای آزمونش مطالعه نمی‌کند.)
 • They are not playing video games. (آن‌ها بازی ویدیویی نمی‌کنند.)

گرامر Present continuous در انگلیسی

گرامر Present continuous در انگلیسی

گرامر Present continuous در انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان آفر-رشت

گرامر Present continuous در انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی در  موسسه زبان آفر می‌تواند به شکلی ساختارمند و تخصصی انجام شود. موسسه آفر دارای برنامه‌های آموزشی متنوعی هستند که از سطوح مبتدی تا پیشرفته را پوشش می‌دهند.

برنامه‌های  موسسه زبان آفر شامل کلاس‌های درسی با مدرسان ماهر، فعالیت‌های گروهی و تکی، تمرین‌های شنیداری و گفتاری، تمرین‌های نوشتاری، و استفاده از منابع آموزشی متنوع مثل کتاب‌های درسی، فیلم‌ها، و رسانه‌های دیگر می‌باشند.

در موسسه ما زبان آموزان  بر اساس سطح زبانی خود به کلاس‌های مناسب تخصیص می‌یابند و سپس در طول دوره‌های زمانی معین، مهارت‌های مختلف زبانی را تقویت می‌کنند.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص کلاس های موسسه آفر با ما در ارتباط باشید.

گرامر Present continuous در انگلیسی