گرامر present perfect continuous در انگلیسی

گرامر present perfect continuous در انگلیسی

گرامر present perfect continuous در انگلیسی

آموزش گرامر present perfect continuous در انگلیسی

گرامر present perfect continuous در انگلیسی

طرز استفاده از زمان حال کامل استمراری، یکی از پیچیده‌ترین مسائل دستور زبان است. این زمان زمانی است که برای اشاره به عملی که از گذشته شروع شده و تا لحظه حال ادامه دارد، استفاده می‌شود. فرمول این زمان به صورت زیر است:

Subject + have/has been + present participle (verb + ing)

مثال:

 • I have been studying for two hours. (من دو ساعت است که در حال مطالعه هستم.)
 • She has been working at that company since 2010. (او از سال ۲۰۱۰ در آن شرکت کار می‌کند.)

از این زمان برای بیان عملیات و فعالیت‌هایی که از گذشته آغاز شده و همچنان در حال ادامه دارند استفاده می‌شود.

این زمان ممکن است برای بیان مدت زمان یک عمل، ابراز عجله یا عصبیت، تاکید بر فعالیت یا عمل مستمر، و یا بیان عملی که به تازگی تمام شده است، استفاده شود. اما باید به خاطر داشت که استفاده از این زمان بسته به موقعیت متن متغیر است و باید با دقت انتخاب شود.

کاربردpresent perfect continuous

طریقه‌ای که از حال کامل استمراری استفاده می‌شود به موارد زیر مربوط می‌شود:

 1. برای بیان عملی که از گذشته شروع شده و تاکنون ادامه دارد: مثلاً “I have been studying English for two years.” این جمله نشان می‌دهد که از دو سال پیش شروع به مطالعه زبان انگلیسی کرده‌ام و همچنان این کار را ادامه می‌دهم.
 2. برای تاکید بر طول مدت و یا مدت طولانی عملی: برای مثال، “She has been waiting for you for hours.” این جمله نشان می‌دهد که او از ساعت‌ها پیش منتظر تو بوده و همچنان منتظرت است.
 3. برای بیان فعالیت‌هایی که به تازگی تمام شده‌اند و ارتباط آن با زمان حال: به عنوان مثال، “Why is the ground wet? It has been raining.” در این جمله، خاک به تازگی تر است و دلیلش بارانی است که به تازگی تمام شده است.
 4. برای بیان عملی که شایعاً از گذشته تا کنون مکرراً اتفاق افتاده است: مثلاً “He has been calling her all day, but she hasn’t answered.” در این جمله، عمل تماس زدن تکراری بوده و همچنان ادامه دارد، اما جوابی دریافت نشده است.

حالت مثبت(گرامر present perfect continuous در انگلیسی)

در جملات مثبت با حال کامل استمراری، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

Subject + have/has been + present participle (verb + ing)

مثال‌هایی از جملات مثبت:

 1. “She has been studying for two hours.” (او دو ساعت است که مطالعه می‌کند.)
 2. “They have been playing football since morning.” (آن‌ها از صبح تاکنون در حال بازی فوتبال هستند.)
 3. “I have been working on this project all week.” (من این هفته در حال کار بر روی این پروژه بوده‌ام.)

حالت منفی

در جملات منفی با حال کامل استمراری، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

Subject + have/has + not + been + present participle (verb + ing)

مثال‌هایی از جملات منفی:

 1. “She has not been studying for two hours.” (او دو ساعت است که مطالعه نمی‌کند.)
 2. “They have not been playing football since morning.” (آن‌ها از صبح تاکنون در حال بازی فوتبال نیستند.)
 3. “I have not been working on this project all week.” (من این هفته در حال کار بر روی این پروژه نبوده‌ام.)

حالت سوالی

در جملات سوالی با حال کامل استمراری، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

Have/Has + subject + been + present participle (verb + ing)

مثال‌هایی از جملات سوالی:

 1. “Has she been studying for two hours?” (آیا او دو ساعت است که مطالعه می‌کند؟)
 2. “Have they been playing football since morning?” (آیا آن‌ها از صبح تاکنون در حال بازی فوتبال هستند؟)
 3. “Have you been working on this project all week?” (آیا تو این هفته در حال کار بر روی این پروژه بوده‌ای؟)

 

مزایای یادگیری زبان انگلیسی در موسسه زبان آفر

آموزش زبان انگلیسی در موسسه آفر دارای مزایای زیر می باشد:

 1. تجربه تعلیم تخصصی: موسسات زبان معتبر مثل زبان آفر به زبان آموزان تجربه‌ای متخصصانه و ساختارمند ارائه می‌دهند که بهبود عملکرد آن‌ها را تضمین می‌کند.
 2. محیط یادگیری مناسب: موسسه زبان آفر از معلمان ماهر و متعهدی استفاده می‌کند و امکانات مناسبی را برای یادگیری ارائه می‌دهد. همچنین، محیطی مناسب و مشوق برای تقویت مهارت‌های زبانی فراهم می‌کند.
 3. منابع آموزشی متنوع: موسسه آفر از منابع آموزشی متنوعی استفاده می‌کند که از جمله کتب، فیلم‌ها، موزیک و نرم‌افزارهای آموزشی مختلف است. این منابع امکانات بیشتری برای تقویت مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن فراهم می‌کند.
 4. فرصت‌های تمرینی: در موسسه زبان آفر، فرصت‌هایی برای تمرین عملی زبان در مواقع مختلف مانند گفتگوها، نقش‌آفرینی، و تمرینات گرامری و واژگانی ارائه می‌شود که به زبان آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را در زبان انگلیسی بهبود ببخشند.
 5. انگیزه بالا: در آفر، زبان آموزان با دیدن پیشرفت خود و اعتماد به نفس بالاتر، انگیزه بیشتری برای ادامه یادگیری پیدا می‌کنند. این انگیزه برای تلاش بیشتر و پیشرفت بیشتر در مسیر یادگیری زبان ترغیب کننده است.

همین حالا با ما تماس بگیرید و در دوره های آموزشی موسسه آفر ثبت نام کنید.