گرامر subject pronouns در انگلیسی

گرامر subject pronouns در انگلیسی

گرامر subject pronouns در انگلیسی

آموزش گرامر subject pronouns در انگلیسی

گرامر subject pronouns در انگلیسی

Subject pronouns در انگلیسی، کلماتی هستند که به عنوان فاعل در جمله عمل می‌کنند. این pronouns به جای اسم‌ها استفاده می‌شوند. Subject pronouns از جمله I, you, he, she, it, we و they هستند. به عنوان مثال، در جمله “He is going to the store,” کلمه “he” subject pronoun است که به جای اسمی که به فاعل اشاره دارد، یعنی شخصی خاص، استفاده می‌شود.

Subject pronouns معمولاً در ابتدای جمله قرار می‌گیرند و نشان دهنده شخص یا چیزی است که عمل را انجام می‌دهد. اینها را می‌توان برای اشاره به خودتان (مثلاً “I”), فرد یا اشیاء دیگر (مثل “he” یا “it”), یا گروهی از افراد (مانند “we” و “they”) استفاده کرد. استفاده از subject pronouns جملات را جذاب‌تر و جمع و جور‌تر می‌کند.

 

Subject pronouns همچنین در جملات سوالی نیز استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، در جمله “Are you coming to the party?”، “you” به عنوان subject pronoun برای اشاره به فردی که سوال را مطرح می‌کند، استفاده شده است. این pronouns اساسی‌ترین بخش‌های زبان انگلیسی هستند و بدون آنها، ارتباط معنایی و صحیح در جملات بسیار دشوار می‌شود.

لیست گرامر subject pronouns در انگلیسی

گرامر subject pronouns در انگلیسی

لیست کامل subject pronouns شامل موارد زیر است:

 1. I
 2. You
 3. He
 4. She
 5. It
 6. We
 7. They

کاربرد

گرامر subject pronouns در انگلیسی

به طور کلی، subject pronouns برای اشاره به فاعل یا اشخاص یا چیزهای دیگری که در جمله عمل می‌کنند، استفاده می‌شوند. اینها برای ایجاد جملات ساده یا پیچیده، جملات سوالی، جملات منفی و جملات پرسشی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال:

 1. جمله ساده: “She dances beautifully.” در این جمله، “She” subject pronoun است که به فردی اشاره دارد که رقص می‌کند.
 2. جمله سوالی: “Are you coming to the party?” در این جمله، “you” subject pronoun است که به فردی اشاره دارد که سوال را مطرح می‌کند.
 3. جمله منفی: “They aren’t going to the beach.” در این جمله، “They” subject pronoun است که به گروهی از افراد اشاره دارد که به ساحل نمی‌روند.
 4. جمله پرسشی: “Who is she?” در این جمله، “she” subject pronoun است که به فردی اشاره دارد که درباره‌اش سوال شده است.

به کمک این گرامر، می‌توانید جملات مختلفی را بسازید و ایده‌های خود را به صورت دقیق و روان انتقال دهید.

حالت مثبت

گرامر subject pronouns در انگلیسی

حالت مثبت subject pronouns زمانی است که از این pronouns برای اشاره به فاعل در جمله استفاده می‌شود که عملی در آن انجام شده است یا انجام خواهد شد. به عبارت دیگر، جمله مثبت زمانی است که یک عمل یا واقعیت مشخص به صورت مثبت اعلام شود. به عنوان مثال:

 1. “I am studying for my exams.” در این جمله، “I” subject pronoun است که به شخصی اشاره دارد که در حال مطالعه برای آزمون‌هایش است.
 2. “She loves to read books.” در این جمله، “she” subject pronoun است که به شخصی اشاره دارد که عاشق خواندن کتاب‌هاست.
 3. “They are playing soccer in the park.” در این جمله، “they” subject pronoun است که به گروهی از افراد اشاره دارد که در پارک فوتبال بازی می‌کنند.

در هر یک از این جملات، subject pronouns به عنوان فاعل در جمله عمل می‌کنند و وضعیت مثبت یا اعلامی عمل را نشان می‌دهند.

حالت منفی

گرامر subject pronouns در انگلیسی

حالت منفی subject pronouns زمانی است که از این pronouns برای اشاره به فاعل در جمله استفاده می‌شود که عملی در آن انجام نمی‌شود یا انجام نخواهد شد. در این حالت، از کلماتی مانند “not” یا “don’t” (برای فعل به صورت کامل) یا “isn’t”, “aren’t”, “doesn’t” و غیره (برای فعل به صورت مخفف) برای ایجاد منفی بودن جمله استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 1. “I am not going to the party.” در این جمله، “I” subject pronoun است که به شخصی اشاره دارد که نمی‌رود یا نخواهد رفت به مهمانی.
 2. “She doesn’t like spicy food.” در این جمله، “she” subject pronoun است که به شخصی اشاره دارد که از غذاهای تند خوشش نمی‌آید.
 3. “They aren’t studying for the test.” در این جمله، “they” subject pronoun است که به گروهی از افراد اشاره دارد که برای آزمون مطالعه نمی‌کنند یا نمی‌خواهند بخوانند.

در هر یک از این جملات، استفاده از حالت منفی subject pronouns نشان می‌دهد که عمل مورد نظر انجام نمی‌شود یا انجام نخواهد شد.

حالت سوالی

گرامر subject pronouns در انگلیسی

حالت سوالی subject pronouns زمانی است که از این pronouns برای اشاره به فاعل در جمله در یک سوال استفاده می‌شود. برای ساختن سوال، معمولاً subject pronoun و فعل به صورت معکوس قرار می‌گیرند. این معکوس شدن فعل و subject pronoun به این صورت است که فعل قبل از subject pronoun قرار می‌گیرد. برخی از کلمات کمکی مانند “do” یا “does” نیز برای تشکیل سوال ممکن است استفاده شوند.

به عنوان مثال:

 1. جمله ساده: “She is studying for her exam.” (او برای آزمونش مطالعه می‌کند) جمله سوالی: “Is she studying for her exam?” (آیا او برای آزمونش مطالعه می‌کند؟)
 2. جمله ساده: “They are going to the cinema.” (آن‌ها به سینما می‌روند) جمله سوالی: “Are they going to the cinema?” (آیا آن‌ها به سینما می‌روند؟)

در این دو مثال، subject pronouns به عنوان فاعل در جمله سوالی استفاده شده‌اند و فعل قبل از آن‌ها قرار گرفته است. استفاده از subject pronouns در جمله سوالی به ما کمک می‌کند تا به سرعت و با دقت از مخاطب اطلاعاتی راجع به فاعل جمله را بدست آوریم.

آموزش فشرده زبان انگلیسی در موسسه زبان آفر

موسسه زبان آفر یکی از موسسات آموزش زبان است که در آن آموزش‌های فشرده ارائه می‌شود. آموزش فشرده زبان انگلیسی معمولاً یک برنامه یا دوره آموزشی است که برای یادگیری سریع و موثر زبان انگلیسی طراحی شده است. این برنامه‌ها معمولاً شامل جلسات آموزشی فشرده‌ای هستند که در مدت زمان کوتاهی انجام می‌شوند.

برنامه‌های آموزش فشرده معمولاً بر اساس روش‌های یادگیری سریع و موثر زبان طراحی می‌شوند، مانند فرآیند غرق شدن در زبان (language immersion)، استفاده از تکنیک‌های یادگیری سریع مانند سایه زدن (shadowing) و تکرار مکرر، و تمرین‌های متنوعی مانند مکالمه، شنیدن، خواندن و نوشتن.

در یک دوره آموزش فشرده، ممکن است تمرکز بیشتر بر روی مهارت‌های عمده‌ای مانند مکالمه، فهم شنیداری، واژگان، و گرامر باشد. هدف اصلی این برنامه‌ها، ارتقاء سریع توانایی‌های زبانی فرد است تا بتواند در مواقع مختلفی از زندگی از زبان انگلیسی استفاده کند.

در کل، آموزش فشرده زبان انگلیسی به زبان آموزان این امکان را می‌دهد که در مدت زمان کمتری نسبت به برنامه‌های آموزشی معمولی، مهارت‌های زبانی خود را تقویت کنند و به سرعت به سطوح بالاتری از زبان انگلیسی برسند. موسسه زبان آفر با برگزاری کلاس های فشرده انگلیسی به عزازانی که قصد یادگیری این زبان را دارند کمک می کنند.

با ما تماس بگیرید تا از شرایط برگزاری کلاس ها مطلع شوید.