گرامر yes or no questions در انگلیسی

گرامر yes or no questions در انگلیسی

گرامر yes or no questions در انگلیسی

آموزش گرامر yes or no questions در انگلیسی

گرامر yes or no questions در انگلیسی

سوالات yes or no در انگلیسی به شکلی هستند که برای پاسخ دادن به آنها می‌توان از “yes” یا “no” استفاده کرد. این نوع سوالات با استفاده از کلمات کمکی مانند “do”, “does”, “did”, “is”, “are”, “was”, “were”, “will” و… شکل می‌گیرند. به طور کلی، جمله اصلی دارای یک فعل است که در جمله سوالی به عنوان فعل کمکی ظاهر می‌شود. برای مثال:

 • Do you like chocolate?
 • Is she coming to the party?
 • Did they finish their homework?
 • Are you feeling better today?
 • Will he attend the meeting?

در این نمونه‌ها، کلمات کمکی (do, is, did, are, will) به ترتیب در ابتدای جمله قرار گرفته‌اند و بعد از آن فاعل و فعل اصلی ظاهر می‌شوند. این نوع سوالات به پاسخ‌های ساده و کوتاهی نیاز دارند که برای بیان موافقت یا عدم موافقت از “yes” یا “no” استفاده می‌شود.

سوالات yes or no معمولاً با استفاده از این کلمات کمکی تشکیل می‌شوند:

 1. برای فعل‌های کمکی مثل “do”, “does”, “did” استفاده می‌شود:
  • Do you like pizza?
  • Does she play tennis?
  • Did they finish their homework?
 2. برای فعل‌های کمکی مثل “is”, “am”, “are”, “was”, “were” استفاده می‌شود:
  • Is it raining outside?
  • Are you ready to go?
  • Were they at the party last night?
 3. برای فعل‌های کمکی مستقبلی مثل “will”, “shall” استفاده می‌شود:
  • Will you come to the meeting?
  • Shall we go for a walk?

این سوالات معمولاً برای تأیید یا رد کردن یک موضوع یا درخواست استفاده می‌شوند. وقتی به این سوالات پاسخ می‌دهید، معمولاً از “yes” یا “no” برای تأیید یا رد کردن می‌توانید استفاده کنید.

برای توضیح بیشتر، سوالات yes or no ممکن است با استفاده از افعال دیگری هم ایجاد شوند. برخی از این افعال عبارتند از:

 1. Can:
  • Can you swim?
  • Can she speak French?
 2. Could:
  • Could you help me, please?
  • Could they come to the party?
 3. May:
  • May I borrow your pen?
  • May we leave early?
 4. Should:
  • Should I call him?
  • Should we wait for them?

و در نهایت، همانطور که گفتم، برای پاسخ به این سوالات می‌توانید از “yes” برای تأیید و “no” برای رد کردن استفاده کنید. این نوع سوالات به شما کمک می‌کنند تا به راحتی و با دقت به موضوع مورد بحث پاسخ دهید.

کاربرد (گرامر yes or no questions در انگلیسی)

کاربرد این نوع گرامر، چندان پیچیده نیست، اما بسیار مهم است زیرا این نوع سوالات به شما امکان می‌دهند تا اطلاعات را به صورت سریع و مستقیمی از فرد مقابل دریافت کنید. این نوع سوالات معمولاً برای گرفتن تأیید یا رد کردن یک موضوع، اطلاعاتی را جمع آوری کردن یا تصمیم گیری در مورد یک موضوع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال، فرض کنید که شما می‌خواهید بدانید آیا دوستتان قبول دعوت شما به مهمانی است یا خیر. با استفاده از یک سوال yes or no، شما می‌توانید به راحتی این اطلاعات را بدست آورید: “آیا توانستیم به مهمانی بیایید؟” اگر دوست شما بله بگوید، شما می‌دانید که او قبول دعوت شما بوده است. اگر “خیر” بگوید، می‌دانید که او نتوانسته است بیاید.

از این نوع سوالات همچنین می‌توان برای اطلاعات بیشتری جمع آوری کردن استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر شما می‌خواهید بدانید آیا هوا خارج سرد است یا خیر، می‌توانید بپرسید: “آیا هوا بیرون سرد است؟” اگر فرد دیگر بله بگوید، شما می‌دانید که هوا سرد است. اگر “خیر” بگوید، می‌دانید که هوا گرم یا معمولی است.

بنابراین، کاربرد اصلی این نوع گرامر، سهولت و دقت در ارتباطات روزمره است.

حالت مثبت

حالت مثبت یا جملاتی که برای تأکید یا تایید یک موضوع به کار می‌روند، همچنین می‌توانند به شکل سوالات yes or no بیان شوند. در این حالت، جمله به شکل سوالی مطرح می‌شود، اما انتظار پاسخ با “yes” یا “no” است. برای ساخت جملات yes or no مثبت، از افعال کمکی یا فعل اصلی به همراه فاعل و سایر اجزای جمله استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید که می‌خواهید از دوستتان بپرسید آیا او قصد دارد به مهمانی بیاید یا خیر. جمله مثبت اینگونه خواهد بود:

“Do you want to come to the party?”

در این جمله:

 • “Do” فعل کمکی است.
 • “you” فاعل است.
 • “want” فعل اصلی است.

پاسخ به این سوال می‌تواند به صورت مثبت باشد، بدون استفاده از کلمه “yes”، بلکه با تأیید اطلاعات:

 • “Yes, I want to come to the party.”

یا اگر فردی قصد حضور ندارد:

 • “No, I don’t want to come to the party.”

به طور خلاصه، در حالت مثبت yes or no question، جمله به شکل سوالی مطرح می‌شود اما منتظر پاسخی است که با “yes” یا “no” آغاز می‌شود و به این ترتیب اطلاعات را تأیید یا رد می‌کند.

حالت منفی

حالت منفی در سوالات yes or no نیز همانند حالت مثبت، برای تأکید یا تایید یک موضوع به کار می‌روند، اما در این حالت، انتظار پاسخ با “yes” یا “no” است و موضوعی که در جمله مطرح می‌شود منفی است. برای ساخت جملات yes or no منفی، از افعال کمکی منفی یا فعل اصلی منفی به همراه فاعل و سایر اجزای جمله استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید که می‌خواهید از دوستتان بپرسید آیا او قصد دارد به مهمانی بیاید یا خیر. جمله منفی اینگونه خواهد بود:

“Do you not want to come to the party?”

یا به شکل کوتاه‌تر:

“Don’t you want to come to the party?”

در این جمله:

 • “Do” فعل کمکی است.
 • “you” فاعل است.
 • “not want” فعل اصلی است که به صورت منفی است.

پاسخ به این سوال نیز می‌تواند به صورت منفی باشد، با استفاده از “no” و تأیید موضوع منفی:

 • “No, I don’t want to come to the party.”

یا اگر فردی می‌خواهد حضور داشته باشد:

 • “Yes, I want to come to the party.”

به طور خلاصه، در حالت منفی yes or no question، جمله به شکل سوالی مطرح می‌شود و با استفاده از “yes” یا “no”، اطلاعات را تأیید یا رد می‌کند و موضوعی که در جمله مطرح می‌شود منفی است.

حالت سوالی

حالت سوالی yes or no question برای تأکید یا تایید یک موضوع استفاده می‌شود و انتظار پاسخ با “yes” یا “no” را دارد. این نوع سوالات معمولاً از افعال کمکی یا فعل اصلی به همراه فاعل و سایر اجزای جمله برای ساخته می‌شوند.

برای ساخت یک سوال yes or no، ابتدا افعال کمکی مناسب یا فعل اصلی را به کار می‌بریم و سپس فاعل را اضافه می‌کنیم. این جملات به صورت بله یا خیر قابل پاسخ دادن هستند.

به عنوان مثال، فرض کنید که می‌خواهید بپرسید آیا دوستتان علاقه‌ای به فیلم دیدن دارد یا خیر. جمله سوالی به شکل زیر می‌تواند مطرح شود:

“Do you like watching movies?”

در این جمله:

 • “Do” فعل کمکی است.
 • “you” فاعل است.
 • “like” فعل اصلی است.

پاسخ به این سوال می‌تواند به صورت مثبت باشد:

 • “Yes, I like watching movies.”

یا منفی:

 • “No, I don’t like watching movies.”

بنابراین، سوالات yes or no question باعث می‌شوند که موضوع مورد نظر به طور مستقیم و با دقت بیان شود و مخاطب بتواند به سادگی با “yes” یا “no” به آن پاسخ دهد.

آموزش زبان انگلیسی در موسسه آفر در رشت

برای آموزش زبان انگلیسی در موسسه‌ آفر، یک برنامه‌ی جامع و مؤثر می‌تواند شامل اجزای زیر باشد:

 1. تعیین اهداف آموزشی: در ابتدا، اهداف و انتظارات آموزشی باید مشخص شوند. این اهداف می‌توانند شامل تقویت مهارت‌های شنیداری، تقویت مکالمه، ارتقاء مهارت‌های نوشتاری و خواندن، و یا آمادگی برای آزمون‌های زبانی باشند.
 2. تشخیص سطح زبانی: با انجام آزمون‌های سطحی یا مصاحبه‌های شفاهی، سطح زبانی هر دانش‌آموز تعیین می‌شود تا برنامه‌ی آموزشی بر اساس نیازها و توانایی‌های وی طراحی شود.
 3. انتخاب روش‌های آموزشی: از روش‌های مختلفی می‌توان برای آموزش زبان استفاده کرد، از جمله کلاس‌های حضوری، کلاس‌های آنلاین، استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی، گروه‌های مطالعه و فعالیت‌های گروهی و …
 4. طراحی برنامه‌های آموزشی: برنامه‌های آموزشی باید به طور دقیق مشخص کنند که چه مطالبی در چه زمانی و با چه روشی به دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

 5. ارزیابی و پیگیری: ارزیابی مداوم دانش‌آموزان به وسیله‌ی آزمون‌ها، تمرین‌ها و مکالمات می‌تواند کمک کننده باشد تا پیشرفت‌هایشان رصد شود و نقاط ضعف برطرف شوند.
 6. فعالیت‌های مکمل: فعالیت‌های فرهنگی، مشاهده‌ی فیلم‌ها و موسیقی‌های انگلیسی، مطالعه‌ی کتاب‌های مرتبط و شرکت در گردهمایی‌های زبانی می‌تواند به تقویت مهارت‌های زبانی کمک کند.
 7. ارتباط با دانش‌آموزان و اهالی والدین: اطلاع رسانی به دانش‌آموزان و والدین درباره‌ی پیشرفت‌ها، برنامه‌های درسی و هر گونه تغییرات مهم است.
 8. استفاده از منابع مناسب: استفاده از کتاب‌ها، جزوات، وب‌سایت‌ها، نرم‌افزارهای آموزشی و منابع دیگری که با سطح دانش‌آموزان هماهنگ باشند، اهمیت زیادی دارد.

با توجه به این اجزا، موسسه‌ ما  یک برنامه‌ی آموزشی جامع و مؤثر برای آموزش زبان انگلیسی ارائه می دهد که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌های زبانی خود را بهبود بخشند و به اهدافشان برسند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.