آزمون دالف DALF رشت

آزمون دالف DALF رشت آزمون دالف DALF رشت Dalf چیست؟ آزمون دالف DALF رشت آزمون DALF یا "Diplôme Approfondi de Langue Française" یکی از معتبرترین و شناخته شده‌ترین آزمون‌های زبان فرانسه برای افراد غیر بومی است. پ این آزمون توسط سازمان CIEP یا "Centre International d'Etudes Pédagogiques" تحت نظارت وزارت آموزش عالی و