آزمون تلک TELC رشت

آزمون تلک TELC رشت آزمون تلک TELC رشت TELC چیست؟ آزمون تلک TELC رشت TELC یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان بین المللی است که به طور گسترده در سراسر جهان برای سنجش مهارت‌های زبان دانش‌آموزان و افراد زبان‌آموز به کار می‌رود. این آزمون توسط مؤسسه TELC GmbH اجرا می‌شود و مبتنی بر استانداردهای