آزمون تست داف TestDaF رشت

آزمون تست داف TestDaF رشت آزمون تست داف TestDaF رشت TestDaF چیست؟ آزمون تست داف TestDaF رشت آزمون TestDaF یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان آلمانی برای افراد غیر بومی است که قصد تحصیل یا کار در آلمان را دارند. TestDaF مخفف Test Deutsch als Fremdsprache می‌باشد که به معنی آزمون زبان آلمانی به