خانواده درزبان روسی

خانواده درزبان روسی خانواده درزبان روسی زبان روسی پنجمین زبان رایج دنیا پس از زبان های چینی، انگلیسی، هندو و اردو است . زبان رسمی روسیه زبان روسی است ولی 27 زبان رسمی دیگر نیز در جمهوری ‌ها و مناطق این کشور وجود دارد ، روسیه کشوری فدرال با تقسیمات کشوری پیچیده ‌است