روزها به روسی

روزها به روسی روزها به روسی یادگیری روزهای هفته به این زبان جز مباحثی است که همان ابتدا به زبان آموزان آموزش داده می شود. روزهای هفته به زبان روسی یکی از محبوب ترین مباحث در زبان روسی است. افرادی که قصد یادگیری این زبان را دارند می توانند از این مقاله استفاده