الفبا درترکی آذری

الفبا درترکی آذری الفبا درترکی آذری ترکی آذربایجانی یا ترکی آذری، زبانی از خانواده زبان‌های ترکی است که با دو گویش در جمهوری آذربایجان و مناطق آذربایجان ایران تکلم می‌شود. این زبان در کنار ترکی استانبولی در زیرشاخه غربی از گروه زبان‌های اوغوز قرار می‌گیرد. عمده تفاوت بین دو گویش در تلفظ برخی