گرامر adjective در انگلیسی

گرامر adjective در انگلیسی گرامر adjective در انگلیسی آموزش گرامر adjective در انگلیسی گرامر adjective در انگلیسی صفت‌ها یا adjective ها در زبان انگلیسی کلماتی هستند که به صورت معمول برای وصف یا توصیف اسم‌ها یا افعال در جمله استفاده می‌شوند. آن‌ها ویژگی‌ها، وضعیت، و شرایط اشیاء یا افراد را نشان می‌دهند. معمولاً