گرامر present perfect در انگلیسی

گرامر present perfect در انگلیسی گرامر present perfect در انگلیسی آموزش گرامر present perfect در انگلیسی گرامر present perfect در انگلیسی حالا من می‌تونم بهتون در مورد present perfect در انگلیسی توضیح بدم. Present perfect با استفاده از فرم "have/has + past participle" برای نشان دادن رابطه‌ای بین یک عمل یا وضعیت در