گرامر simple past در انگلیسی

گرامر simple past در انگلیسی گرامر simple past در انگلیسی آموزش گرامر simple past در انگلیسی گرامر simple past در انگلیسی گرامر simple past در زبان انگلیسی برای بیان اتفاقات یا اعمالی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده‌اند و به طور کامل به پایان رسیده‌اند. این زمان با اضافه کردن "ed" به