گرامر so و such در انگلیسی

گرامر so و such در انگلیسی گرامر so و such در انگلیسی آموزش گرامر so و such در انگلیسی گرامر so و such در انگلیسی از این دو کلمه برای نشان دادن مقدار یا شدت یک وضعیت یا وصف استفاده می‌شود. اما از "so" و "such" به شکل‌ها و مکان‌های مختلفی استفاده می‌شود.