اسامی حیوانات درانگلیسی

اسامی حیوانات درانگلیسی اسامی حیوانات درانگلیسی یادگیری نام حیوانات به زبان انگلیسی قسمت مهمی از یادگیری شما است. به یاد آوردن نام حیوانات انگلیسی بسیار آسان است. با یادگیری نام حیوانات به انگلیسی به شما کمک می کند تا دایره لغات قوی داشته باشد. در ادامه لیستی از اسامی حیوانات به این زلان