آزمون گوته GOETHE رشت

آزمون گوته GOETHE رشت آزمون گوته GOETHE رشت گوته چیست؟ آزمون گوته GOETHE رشت آزمون گوته (Goethe-Test) یا آزمون‌های زبان آلمانی گوته یکی از معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین آزمون‌های سنجش مهارت‌های زبان آلمانی در سطح بین‌المللی است که توسط موسسه گوته (Goethe-Institut) برگزار می‌شود. این آزمون‌ها برای ارزیابی توانایی‌های زبان‌آموزان در سطوح مختلف زبانی