آزمون JLPT رشت

آزمون JLPT رشت آزمون JLPT رشت JLPT چیست؟ آزمون JLPT رشت آزمون زبان ژاپنی (JLPT) یکی از معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین آزمون‌های استاندارد زبان ژاپنی برای غیرزبان‌بومیان است. این آزمون توسط انجمن زبان ژاپنی (Japan Foundation) و موسسه زبان ژاپنی (Japan Educational Exchanges and Services) برگزار می‌شود. مخاطبان اصلی این آزمون افرادی هستند که