آزمون PTE رشت

آزمون PTE رشت آزمون PTE رشت PTE چیست؟ آزمون PTE رشت آزمون PTE یا "پی-تی-ای"، مخفف "پیمایش توانایی زبان انگلیسی"، یکی از معتبرترین آزمون‌های بین‌المللی برای ارزیابی مهارت‌های زبان انگلیسی در سراسر جهان است. این آزمون توسط شرکت پیرسون تسلسل و با همکاری آکادمی زبان انگلیسی در چندین کشور برگزار می‌شود.   PTE