آزمون توپیک TOPIK رشت

آزمون توپیک TOPIK رشت آزمون توپیک TOPIK رشت TOPIK چیست؟ آزمون توپیک TOPIK رشت TOPIK (تست توانایی زبان کره) یک آزمون استاندارد است که توسط اداره آموزش زبان کره جنوبی (TOPIK) برگزار می‌شود. این آزمون به منظور ارزیابی و اندازه‌گیری توانایی زبان کره زبان‌آموزان غیر بومی این زبان در سطوح مختلف تدوین شده