آزمون تومر TOMER رشت

آزمون تومر TOMER رشت آزمون تومر TOMER رشت   تومر چیست؟ آزمون تومر TOMER رشت آزمون TOMER یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان ترکی است که در ترکیه برگزار می‌شود. TOMER مخفف "Türkçe ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi" می‌باشد که به معنی "مرکز آموزش و پژوهش زبان ترکی به