سخن بزرگان روسی رشت

سخن بزرگان روسی رشت سخن بزرگان روسی رشت روسیه یک کشور بزرگ و تاریخی در آسیا و اروپا است که مساحت آن بسیار بزرگ است و از نظر مساحت، اولین کشور جهان است. پایتخت این کشور شهر مسکو است. روسیه دارای تاریخ و فرهنگ غنی و متنوعی است که به همراه طبیعت زیبایی