آموزش زبان اسپانیایی در رشت در آموزشگاه اسپانیایی آفر استاد خلیلی

تدریس زبان اسپانیایی در رشت در مرکز زبان آفر استاد خلیلی   می توان گفت موسسه زبان آفر با متد استاد خلیلی دارای قوی ترین کادر ویژه آموزش  زبان اسپانیایی در رشت می باشد. آموزش و تدریس زبان اسپانیایی در رشت در تنها آموزشگاه زبان اسپانیایی گیلان یعنی مرکز زبان آفر با متد پیشرفته استاد