ساعت درترکی استانبولی

ساعت درترکی استانبولی ساعت درترکی استانبولی یکی از مباحث مهم هر زبان یادگیری ساعت می باشد. زمان و ساعت یکی از مباحثی است که ممکن است هریک از ما برای برنامه ریزی و اطلاع از زمان دقیق یک دیدار ساده، برگزاری رویدادها و یا حتی جلسات کاری خود، به آن احتیاج داشته باشیم.