ساعت هادرکره ای

ساعت هادرکره ای ساعت هادرکره ای زمان یکی از مباحثی است که ممکن است هریک از ما برای برنامه ریزی و اطلاع از زمان دقیق یک دیدار ساده، برگزاری رویدادها و یا حتی جلسات کاری خود، به آن احتیاج داشته باشیم. این زبان دارای حروف مرکب می باشد که هر یک از آن