تاثیرزبان بربیماری آلزایمر

تاثیرزبان بربیماری آلزایمر تاثیرزبان بربیماری آلزایمر آیا یادگیری زبان برای جلوگیری از آلزایمر مفید است؟ شاید شنیده باشید که یادگیری زبان خارجی یکی از روش‌های پیشگیری از آلزایمر است. بر اساس نتایج تحقیقات جدید افرادی که به دو زبان یا زبان‌های بیشتری صحبت می‌کنند، در مقایسه با افرادی که تنها در یک‌زبان مهارت