میوه به اسپانیایی

میوه به اسپانیایی میوه به اسپانیایی کشور اسپانیا در نزدیکی خط استوا قرار دارد بنابراین افرادی که قصد سفر و یا مهاجرت به این کشور را دارند از میوه های استوایی بهره مند می شوند. برای خرید این میوه ها در ابتدا نیاز به یادگیری آن ها به زبان اسپانیایی دارید. پس اگر