ورزش ها درآلمانی

ورزش ها درآلمانی ورزش ها درآلمانی یکی از عادات و علاقه مندی های بسیار خوب آلمانی ها ورزش است و در فرهنگ مردم آلمان از جایگاه بالایی برخوردار می باشد. ورزش جزئی مهم و جدانشدنی از زندگی مردم آلمان است و آلمانی ها در عرصه ورزش بسیار موفق هستند. بنابراین شما به عنوان