روز در ژاپنی

روز در ژاپنی روز در ژاپنی در زبان ژاپنی ما با حروف سروکار نداریم، بلکه برای نوشتن و خواندن باید به تعداد مشخصی از سیلاب‌های این زبان احاطه داشته باشیم.این زبان ۴ سیستم نگارشی متفاوت دارد:کاتاکانا،روماجی،هیراگانا،کانجی یادگیری روز ها در این زبان به شما کمک می‌کند،تا تنوع لغات بیشتری را تجربه کنید. یادگیری