گرامر modal verbs در انگلیسی

گرامر modal verbs در انگلیسی گرامر modal verbs در انگلیسی آموزش گرامر modal verbs در انگلیسی گرامر modal verbs در انگلیسی modal verbs یا فعل‌های مدال در زبان انگلیسی، یک دسته از افعال هستند که برای بیان احتمال، توانایی، تمایل، میل، الزام، و در کل برای اعطای نوعی فرمان یا ارتباط نیازمند استفاده