گرامر objective pronouns در انگلیسی

گرامر objective pronouns در انگلیسی گرامر objective pronouns در انگلیسی آموزش گرامر objective pronouns در انگلیسی گرامر objective pronouns در انگلیسی در زبان انگلیسی، objective pronouns برای نشان دادن مفعول یا مخاطب یک جمله استفاده می‌شوند. این‌ها شامل کلماتی مانند "me", "you", "him", "her", "it", "us", و "them" هستند. به طور کلی، این