گرامر possessive adjective در انگلیسی

گرامر possessive adjective در انگلیسی گرامر possessive adjective در انگلیسی آموزش گرامر possessive adjective در انگلیسی اگر از حالت مالکیت یا متعلق بودن به کسی یا چیزی صحبت می‌کنیم، از possessive adjectives استفاده می‌کنیم. این افعال اغلب با اسم‌ها یا افعالی که ارتباط مستقیمی با فرد یا چیزی دارند، استفاده می‌شوند. به عنوان