گرامر yes or no questions در انگلیسی

گرامر yes or no questions در انگلیسی گرامر yes or no questions در انگلیسی آموزش گرامر yes or no questions در انگلیسی گرامر yes or no questions در انگلیسی سوالات yes or no در انگلیسی به شکلی هستند که برای پاسخ دادن به آنها می‌توان از "yes" یا "no" استفاده کرد. این نوع