احوال پرسی درچینی

احوال پرسی درچینی

احوال پرسی درچینی

زبان چینی اولین زبان پر گوینده در دنیاست و تبدیل شدن کشور چین به یک ابر قدرت اهمیت یادگیری این زبان را در جهان چندین برابر کرده است.

زبان چینی یکی از جالب ترین سیستم های و ساختار های زبانی را در دنیا دارد.

اشکال و یا کاراکتر ها نشان دهنده اعداد در زبان چینی هستند. یادگیری زبان چینی شاید بیشتر از هر زبان دیگری در تقویت حافظه شما کمک کند .

در این مقاله سعی داریم نحوه سلام علیک کردن به زبان چینی را به شما آموزش دهیم.

احوال پرسی درچینی

你好!Nǐhǎo– سلام! (Nee haow)

你好吗?Nǐhǎo ma? – چطوری؟ (Nee haow ma)

很好 Hěn hǎo – خوب (Hun haow)

还好 Hái hǎo– خیلی خوب (Hi haow)

-不太好 Bù tài hǎo خیلی خوب نیستم (Boo tye haow)

早上好 Zǎoshang hǎo– صبح بخیر (Dzow shung haow)

晚上好 Wǎnshang hǎo – عصر بخیر (Wun shung haow)

晚安 Wǎn’ān – شب بخیر (Wun-un)

جملات شناخت دیگران در زبان چینی

你来自哪里?Nǐ láizì nǎli? – اهل کجایید؟ (Nee lye dzrr na lee)

我来自中国 Wǒ láizì zhōngguó – من اهل چین هستم. (Wor lye dzrr jong gwor)

你是哪国人?– Nǐ shì nǎ guó rén? – اهل کدام کشور هستید؟ (Nee shrr na gwor run)

我是中国人 Wǒ shì zhōngguó rén – من چینی هستم (به صورت تحت الفظی یعنی من یک فرد چینی هستم) – (Wor shrr jong gwor run)

我是外国人 Wǒ shì wàiguó rén  – من یک خارجی هستم. (Wor shrr wye gwor run)

老外 Lǎowài خارجی (اصطلاح پرکاربرد است) – (Laow wye)

你叫什么名字?Nǐ jiào shénme míngzi? – اسمت چیست؟ (دوستانه و غیر رسمی) – (Nee jyaow shun muh ming dzrr)

我叫__ Wǒ jiào__ – نام من. . . است. (Wor jyaow..)

您贵姓?Nín guìxìng? – نام خانوادگی تان چیست؟ (رسمی) – (Neen gway shing)

我姓__ Wǒ xìng__ – فامیلی من. . . (Wor shing)

你多大?Nǐ duōdà? – چند سال تان است؟ (Nee dwor da)

我三十岁 Wǒ sānshí suì – من سی سالم است. (Wor sun shrr sway)

جملات عرض ادب در احوال پرسی چینی

谢谢! Xièxiè!– متشکرم ( نکته تلفظی: حرف X در چینی یک چیزی بین S و SH در انگلیسی تلفظ می شود ) – (Shyeah shyeah)

非常感谢! Fēicháng gǎnxiè! – خیلی ممنونم (Fay chung gun shyeah)

不用谢 Bù yòng xiè  – خواهش میکنم/ نیازی به تشکر نیست (Boo yong shyeah)

不客气 Bù kèqì– راحت باش/ تعارف نکن (Boo kuh chee)

不好意思 Bù hǎoyìsi– ببخشید، متاسفم (برای جلب توجه دیگران جهت عبور از این جمعیت و عذرخواهی برای خطا های جزئی (Boo haow yee srr)

对不起 Duìbuqǐ – متاسفم (عذرخواهی قاطعانه)- (Dway boo chee)

请问…? Qǐngwèn…? – می توانم بپرسم…؟ (روش مودبانه مقدمه چینی برای پرسیدن سوال) – (Cheeng wun)

 麻烦你了Mǎfan nǐ le– ببخشید اذیتت کردم (Ma fun nee luh)

没问题 Méi wèntí – ایرادی ندارد. (May wun tee)

没问题 Méi wèntí– باشه! (Haow duh)

آموزش زبان چینی در آموزشگاه زبان آفر

افرادی که برای نیاز های مختلف مانند مهاجرت کاری یا مهاجرت تحصیلی نیاز به یادگیری زبان چینی دارند می توانند با شرکت در کلاس های حضوری ما به هدف موردنظرشان دست یابند.

زبان چینی از جمله زبان های سخت دنیا محسوب می شود اما یادگیری آن در عین سخت بودن شیرین نیز هست.

آموزشگاه زبان آفر با ارائه کلاس های فشرده زبان چینی به عزیزانی که مایل به یادگیری این زبان در مدت زمان کوتاه هستند،کمک می کند. این دوره ها با بهره گیری از علوم جدید آموزشی و به همراه اساتید مجرب موسسه زبان آفر برگزار می گردد.برای آن دست از عزیزانی که فرصت شرکت در کلاس های حضوری را ندارند،کلاس های آنلاین در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های خصوصی و گروهی آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.