اعداد درزبان ژاپنی

اعداد درزبان ژاپنی

اعداد درزبان ژاپنی

ادگیری اعداد زبان ژاپنی با دیگر زبان‌ها تفاوت آشکاری دارد. درواقع در زبان ژاپنی ما با حروف سروکار نداریم، بلکه برای نوشتن و خواندن اعداد ژاپنی باید به تعداد مشخصی از سیلاب‌های این زبان احاطه داشته باشیم.زبان ژاپنی ۴ سیستم نگارشی متفاوت دارد:کاتاکانا،روماجی،هیراگانا،کانجی

یادگیری اعداد باعث افزایش دایره لغات شما در این زبان می شود.

در این مقاله قصد داریم اعداد این زبان را در ۴ سیستم نگارشی توضیح دهیم.

اعداد ۰تا۱۰زبان ژاپنی

عدد هیراگانا کاتاکانا کانجی روماجی
صفر れい、ぜろ レイ、ゼロ rei یا zero
۱ いち イチ ichi
۲ ni
۳ さん サン san
۴ し、よん シ、ヨン shi یا yon
۵ go
۶ ろく ロク roku
۷ しち、なな シチ、ナナ shichi یا nana
۸ はち ハチ hachi
۹ きゅう、く キュウ、ク kyuu یا ku
۱۰ じゅう ジュウ juu

نکته:اعداد ۴و۷ با دو کلمه متفاوت بیان می‌شوند. اولین کلمات یعنی yon و nana بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ زیرا shi در زبان ژاپنی به معنی مرگ است.

اعداد۱۱تا۹۰

۱۱ じゅういち ジュウイチ 十一 juuichi
۱۲ じゅうに ジュウニ 十二 juuni
۱۳ じゅうさん ジュウサン 十三 juusan
۱۴ じゅうし、じゅうよん ジュウシ、ジュウヨン 十四 juushi یا juuyon
۱۵ じゅうご ジュウゴ 十五 juugo
۱۶ じゅうろく ジュウロク 十六 juuroku
۱۷ じゅうしち、じゅうなな ジュウシチ、ジュウナナ 十七 juushichi یا juunana
۱۸ じゅうはち ジュウハチ 十八 juuhachi
۱۹ じゅうきゅう、じゅうく ジュウキュウ、ジュウク 十九 juukyuu یا juuku
۲۰ にじゅう ニジュウ 二十 nijuu
۲۱ にじゅういち ニジュウイチ 二十一 nijuuichi
۲۲ にじゅうに にじゅうに 二十二 nijuuni
۲۳ にじゅうさん ニジュウサン 二十三 nijuusan
۲۴ にじゅうし、にじゅうよん ニジュウシ、ニジュウヨン 二十四 nijuushi یا nijuuyon
۲۵ にじゅうご ニジュウゴ 二十五 nijuugo
۲۶ にじゅうろく ニジュウロク 二十六 nijuuroku
۲۷ にじゅうしち、にじゅうなな ニジュウシチ、ニジュウナナ 二十七 nijuushichi یا nijuunana
۲۸ にじゅうはち ニジュウハチ 二十八 nijuuhachi
۲۹ にじゅうきゅう、にじゅうく ニジュウキュウ、ニジュウク 二十九 nijuukyuu یا nijuuku

 

عدد هیراگانا کاتاکانا کانجی روماجی
۳۰ さんじゅう サンジュウ 三十 sanjuu
۴۰ よんじゅう ヨンジュウ 四十 yonjuu
۵۰ ごじゅう ゴジュウ 五十 gojuu
۶۰ ろくじゅう ロクジュウ 六十 rokujuu
۷۰ ななじゅう ナナジュウ 七十 nanajuu
۸۰ はちじゅう ハチジュウ 八十 hachijuu
۹۰ きゅうじゅう キュウジュウ 九十 kyuujuu

نکته:برای نوشتن عدد۱۰۰ باید کلمه hyaku را به ترکیب ساخت اضافه کنید.

عدد هیراگانا کاتاکانا کانجی روماجی
۱۰۰ ひゃく ヒャク hyaku
۲۰۰ にひゃく ニヒャク 二百 nihyaku
۳۰۰ さんびゃく サンビャク 三百 sanbyaku
۴۰۰ よんひゃく ヨンヒャク 四百 yonhyaku
۵۰۰ ごひゃく ゴヒャク 五百 gohyaku
۶۰۰ ろっぴゃく ロッピャク 六百 roppyaku
۷۰۰ ななひゃく ナナヒャク 七百 nanahyaku
۸۰۰ はっぴゃく ハッピャク 八百 happyaku
۹۰۰ きゅうひゃく キュウヒャク 九百 kyuuhyaku

 

آموزش زبان ژاپنی در آموزشگاه زبان آفر

زبان ژاپنی جز سخت ترین زبان های دنیا محسوب می شود به طوری که یادگیری آن تقریبا سخت به نظرمی رسد.

استادان مجرب ما در آموزشگاه زبان آفر به شما کمک می کنند تا این زبان دشوار را به صورت اصولی یادبگیرید.

در آموزشگاه زبان آفر،زبان ژاپنی به دو صورت آنلاین و حضوری برگزار می گرد.

برای اطلاع از کلاس های حضوری و آنلاین آموزشگاه زبان آفر با ما در ارتباط باشید.