افعال درترکی استانبولی

 افعال درترکی استانبولی

 افعال درترکی استانبولی

زبان شناس ها با استفاده از بررسی کتیبه هایی که در کشور مغولستان یافت شد به این نتیجه رسیدند که ریشه زبان ترکی به همان زمان بر میگردد. البته، در اینجا، منظور از زبان ترکی ، زبان استانبولی گفتاری است که به عنوان زبان اول در کشورهای آسیای جنوبی و اروپای شرقی و البته برخی از کشورها مانند قبرس، آلمان و بلژیک تکلم میشود .

در ادامه قصد داریم لیستی از افعال درترکی استانبولی رابا شما به اشتراک بگذاریم.

 افعال درترکی استانبولی

معادل فارسی فعل ترکی
قول دادن Söz vermek
كتك زدن Dövmek
برنده شدن Kazanmak
كشتن Öldürmek
كشيدن Çekmek
كمك كردن Yardım etmek
كنترل كردن Kontrol etmek
كندن Kazmak
گاز گرفتن Isırmak
گذاشتن Koymak
گرفتن Almak
گرفتن Tutmak
گريستن Ağlamak
گسترش دادن Geliştirmek
گفتن Söylemek
گم كردن Kaybetmek
گوش دادن Dinlemek
لبخند زدن Gülümsemek
محافظت كردن Korumak
شنيدن İşitmek
شنيدن Duymak
شوخى كردن Şaka yapmak
صحبت كردن Konuşmak
صدا زدن Çağırmak
صرف كردن Harcamak
طلاق گرفتن Boşanmak
طول كشيدن، راندن Sürmek
عجله كردن Acele etmek
عذر خواهى كردن Özür dilemek
عطسه كردن Hapşırmak
فراموش كردن Unutmak
فرستادن Göndermek
فروختن Satmak
فشار دادن، حل دادن İtmek
فكر كردن Düşünmek
فوت كردن Üflemek
قبول كردن Kabul etmek
قرض دادن Ödünç vermek
قرض گرفتن Ödünç almak
قفل كردن Kilitlemek
احساس كردن Hissetmek
اداره كردن İdare etmek
اداره كردن Yönetmek
ازدواج كردن Evlenmek

استراحت كردن

Dinlenmek

دروغ گفتن Yalan Söylemek
دزديدن، نواختن، زدن Çalmak

دستگير كردن، گير انداختن

Yakalamak

دستور دادن Emretmek
دست دادن El sıkışmak
دعوت كردن Davet etmek
دفاع كردن Savunmak
دوست داشتن Sevmek
دويدن Koşmak
ديدن Görmek
رانندگى كردن Araba kullanmak
راه رفتن Yürümek
راهنمايى كردن Yol göstermek
رد كردن Reddetmek
رژيم گرفتن Diyet yapmak
رساندن، به اطلاع كسى رساندن İletmek
رسيدن Varmak
رسيدن Yetişmek
رسيدن، وصل كردن Ulaşmak
رفتن Gitmek
حساب كردن Hesaplamak
پيشنهاد دادن Teklif etmek
تحت تأثير قرار دادن Etkilemek
تحويل دادن Teslim etmek
ترجمه كردن Tercüme etmek
ترجمه كردن، چرخاندن Çevirmek
ترجيح دادن Tercih etmek
ترسيدن Korkmak
ترك كردن Terk etmek
تشكر كردن Teşekkür etmek
تشنه شدن Susamak
تعجب كردن، متحير شدن Şaşırmak
تعريف كردن، توصيف كردن Tarif etmek
تعمير كردن Tamir etmek
تعيین كردن، منصوب كردن Atamak
بالا رفتن از Tırmanmak
برگردان Geri çevirmek
برگشتن Geri dönmek
بريدن Kesmek
بزرگ شدن Büyümek
بستن Kapatmak
بلند شدن Kalkmak
به تعویق انداختن Ertelemek
به یاد آوردن Hatırlamak
بو دادن Kokmak
بو كردن Koklamak
پاك كردن Silmek
پختن Pişirmek
پرداخت كردن Ödemek
پرسيدن Sormak
پر كردن Doldurmak
پرواز كردن Uçmak
پرورش دادن، تغذيه دادن Beslemek
استفاده كردن Kullanmak
اشاره كردن İşaret etmek
اضافه كردن Eklemek
اعتراض كردن İtiraz etmek
افتادن Düşmek
اقامت کردن İkamet etmek
امضا كردن İmzalamak
اميدوار بودن، اميد داشتن Ummak
انتخاب كردن Seçmek
انجام دادن Yapmak
رنگ كردن Boyamak
زانو زدن Diz çökmek
زدن Vurmak
زندگى كردن Yaşamak
ساكت شدن Susmak
سوختن Yanmak
سوزاندن Yakmak
شانه كردن Taramak
شدن Olmak
شرکت کردن Katılmak
شروع كردن Başlamak
شستن Yıkamak
ترانه خواندن Şarkı söylemek
شك كردن Şüphelenmek
شكست دادن، مغلوب كردن Yenmek
شنا كردن Yüzmek
شنیدن Duymak
مردن Ölmek
شكستن Kırmak
مسافرت كردن Yolculuk etmek
ملاقات كردن Buluşmak
ممنوع كردن Yasaklamak
منتظر بودن Beklemek
منصرف شدن Vazgeçmek
موفق شدن Başarmak

ناراحت كردن، مزاحم شدن

Rahatsız etmek

نجات دادن Kurtarmak
نشستن Oturmak
نفرت داشتن Nefret etmek
نگاه كردن Bakmak
نگران بودن Merak etmek
نشان دادن Göstermek
نوشتن Yazmak
نوشيدن İçmek
وزيدن Esmek
به یاد آوردن Hatırlatmak
ياد دادن Öğretmek
ياد گرفتن Öğrenmek
اجاره كردن Kiralamak
اجازه دادن İzin vermek
احتياج پيدا كردن İhtiyaç duymak
احداث كردن İnşa etmek

 

آموزش زبان ترکی در آموزشگاه زبان آفر

ترکیه در مابین قاره آسیا و اروپا قرار دارد به دلیل از موقعیت جغرافیایی به خصوصی جهت سرمایه‌گذاری به ویژه برای ایرانیان برخوردار است. ایرانی‌ها می‌توانند از کشور نرکیه به عنوان پل ارتباطی با سایر کشورهای اروپایی استفاده کنند و با ثبت شرکت در ترکیه و یا سرمایه ‌گذاری در ترکیه کالا و خدمات خود را در سطح بین‌المللی به فروش بالایی برسانند .

اگر میخواهید زمان خود را صرف یادگیری این زبان کنید می توانید از طریق موسسه زبان آفر با استادان مجرب این موسسه در ارتباط باشید .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های حضوری و آنلاین آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.