افعال در فرانسوی

افعال در فرانسوی

افعال در فرانسوی

یش از ۲۶۰ میلیون نفر در پنج قاره به زبان فرانسوی صحبت می کنند. در حدود ۷۰ کشور در جهان زبان فرانسوی زبان رسمی یا یکی از زبان های رسمی است.

وهمینطور زبان خارجی ای است که پس اززبان انگلیسی بیشترین طرفدار را میان زبان آموزان دارد .

در ادامه میخواهیم یکی از مباحث مهم این زبان را به شما اموزش دهیم .

افعال در فرانسوی

فرانسوی فارسی
۱.

 

être   بودن
۲.

 

avoir داشتن
۳.

 

pouvoir توانستن
۴.

 

faire ساختن، انجام دادن
۵.

 

mettre گذاشتن، قرار دادن
۶.

 

dire گفتن
۷.

 

devoir مجبور بودن، بدهکار بودن
۸.

 

prendre گرفتن
۹.

 

donner دادن
۱۰.

 

aller رفتن
۱۱.

 

vouloir خواستن
۱۲.

 

savoir دانستن
۱۳.

 

falloir نیاز داشتن
۱۴.

 

voir دیدن
۱۵.

 

demander درخواست کردن
۱۶.

 

trouver پیدا کردن
۱۷.

 

rendre واگذار کردن، تسلیم کردن، ارائه کردن
۱۸.

 

venir آمدن
۱۹.

 

passer گذراندن
۲۰.

 

comprendre فهمیدن
۲۱.

 

rester ماندن
۲۲.

 

tenir نگه داشتن
۲۳.

 

porter حمل کردن
۲۴.

 

parler صحبت کردن
۲۵.

 

montrer نشان دادن

 

آموزش زبان  فرانسوی در آموزشگاه زبان آفر

زبان فرانسوی زبان کار و زبان رسمی در سازمان ملل، اتحادیه اروپا، یونسکو، ناتو، کمیته بین المللی المپیک یا صلیب سرخ بین المللی است .

زبان فرانسوی، زبان بین المللی تئاتر، هنرهای بصری، رقص، معماری، آشپزی، مد و… است. تسلط به زبان فرانسوی نه تنها یعنی دسترسی به نسخه اصلی مهم ترین متون ادبیات فرانسه و فرانسوی زبان بلکه یعنی دسترسی به سینما و ترانه های موسیقی. با یادگیری زبان فرانسوی می توانید به آسانی زبان های دیگر لاتینی را مثل اسپانیولی، ایتالیایی، پرتغالی یا حتی رومانیایی را بیاموزید .

اگر می خواهید به این زبان مهم و کاربردی مسلط شوید می توانید در کلاس های استادان مجرب موسسه زبان آفر شرکت کنید .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های حضوری و آنلاین آموزشگاه زبان آفر با ما در تماس باشید.